Zwycięski spot radiowy


Przemoc dotyka ciebie lub kogoś w twoim otoczeniu? Reaguj! Poinformuj rodzica, nauczyciela, służby, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Każdy ma prawo do bezpieczeństwa, nie rezygnuj z niego. Obojętność nie jest rozwiązaniem, uległość nie jest lekarstwem na problem. Sprawdź, jak otrzymać pomoc lub jej udzielić. Skorzystaj z kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” i Programu Osłonowego „Bezpieczny Parasol” prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Skip to content