Dzień Pracownika Socjalnego 2022

W poniedziałek 21 listopada 2022 r. obchodzony był dzień Dzień Pracownika Socjalnego. To najlepszy dzień na to, aby docenić pracę, zaangażowanie oraz trud pracowników socjalnych a szczególności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Z tej okazji w siedzibie MOPS w Wałbrzychu odbyło się uroczyste spotkanie, na którym wyrazy uznania oraz podziękowania pracownikom przekazał m.in. Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej. W tym szczególnym dniu dołączamy się do życzeń: niech w waszej pracy, którą bez wątpienia można nazwać w naszych czasach „misją”, jak najrzadziej pojawiają się przeszkody i problemy, a za to jak najczęściej, niech wypełnia ją docenienie, satysfakcja oraz sukcesy.

Dyrekcja
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Skip to content