Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 20 lutego 2018

Konkurs „Nie Piję, Nie Biorę, Nie Palę!”

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „Nie Piję, Nie Biorę, Nie Palę!” Dział Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach kampanii „Nie piję, nie biorę, nie palę!”. Celem kampanii jest promocja zdrowego stylu życia ze szczególnym wskazaniem na szkodliwy wpływ używek (alkohol, papierosy, narkotyki). Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów przedstawienia teatralnego związanego z ww. tytułem kampanii. Rozstrzygnięcie konkursu […]

Bez kategorii 15 lutego 2018

Kampania Ławkowa

14 lutego 2018 roku, odbyła się pierwsza edycja Kampanii Ławkowej powiązana z Międzynarodowym Dniem Tańca przeciwko przemocy. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Działu Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przedstawiciele Kongresu Kobiet, Antyprzemocowej Sieci Kobiet, uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 oraz seniorzy z Klubu Seniora „Wisienki”. Na ławkach placu Magistrackiego zostały rozwieszone zalaminowane hasła antyprzemocowe, […]

Bez kategorii 6 lutego 2018

Dział Profilaktyki – debata 30 stycznia 2018

30 stycznia 2018 r. odbyła się debata „Porozmawiajmy o profilaktyce uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży” organizowana przez Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do uczestnictwa w debacie zostali zaproszeni: Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pan Zygmunt Nowaczyk, Dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta, Biura Zdrowia i Spraw Społecznych, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Komendant Miejski Policji, przedstawiciel […]

Bez kategorii 15 stycznia 2018

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu ,,Nasze dzieci’’

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu ,,Nasze dzieci’’   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór do projektu pod nazwą „Nasze dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW. Celem głównym projektu jest rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w pieczy zastępczej na terenie […]

Bez kategorii 11 stycznia 2018

Konferencja DPZ 9 stycznia 2018

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyła się konferencja dotycząca deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, finansowane z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy […]

Bez kategorii 2 stycznia 2018

Podziękowanie

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu składa serdeczne podziękowania uczniom, rodzicom oraz dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu za zorganizowanie zbiórki odzieży, która została przekazana osobom potrzebującym.

Bez kategorii 11 grudnia 2017

Konkurs Nie piję…

Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłosił konkurs w ramach kampanii „Nie biorę, nie piję, nie palę”, który polegał na przygotowaniu przez uczniów przedstawienia teatralnego związanego z ww. tytułem kampanii, a mianowicie z przeciwdziałaniem uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. 8 grudnia 2017 r., konkurs został rozstrzygnięty. Laureatami zostali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu, którzy jako jedyni pokazali tak wnikliwe i refleksyjne podejście do problemu jakim są uzależnienia. Oto nazwiska […]

Program 500+

Dowiedz się więcej
Wielkość czcionki
Kontrast