Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Aktywny start 18 lipca 2019

Zajęcia grupowe- Grupa samopomocowa

W ramach projektu „Aktywny start” uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach grupowych – grupy samopomocowe. Celem grupy jest utrwalenie i zdobywanie nabytych umiejętności poznawczych w zakresie rozpoznawania, akceptowania oraz radzenia sobie w prostych i złożonych sytuacjach życiowych. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie innych, ale sami są też wsparciem dla innych.

Aktywny start 18 lipca 2019

Działania o charakterze zdrowotnym-zajęcia ruchowe usprawniające psychoruchowo osoby niepełnosprawne

W ramach realizowanych działań w projekcie ” Aktywny start „ osoby niepełnosprawne skorzystały z zajęć ruchowych, prowadzonych przez panią rehabilitantkę, które są najlepszą formą podnoszenia sprawności psychofizycznej. Forma zajęć sportowych i rekreacyjnych, w których uczestnicy projektu brali udział miały na celu podniesienie wydolności układu krążenia, przemiany materii, wzmocnienie narządów ruchu, kształtowania postawy ciała i rozwijania wiary we własne siły.

Bez kategorii 15 lipca 2019

POWITANIE WAKACJI

W piątek 5 lipca, z okazji rozpoczęcia wakacji, przy ul. Niepodległości 64 odbył się festyn profilaktyczny. Imprezę dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego oraz chętnych mieszkańców miasta zorganizował Zespół Placówek Wsparcia Dziennego MOPS we współpracy z asystentami rodziny. Głównym celem spotkania było przygotowanie dzieci do wypoczynku letniego wolnego od wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń. W festynie uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocowych tj. Straż Miejska, Straż Pożarna […]

Aktywny start 12 lipca 2019

Projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem

W ramach projektu „Aktywny start” uczestnicy brali udział w zajęciach pod nazwą „Projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem”. Celem zajęć było opracowanie osobistego sposobu zarządzania zadaniami, redukcję stresu i lęku przed podjęciem pracy, podniesienie motywacji do działania, a także poczucia własnej wartości poprzez skuteczną organizację czasu na wielu płaszczyznach życia i skupienia na własnych potrzebach. Warsztaty obejmowały planowanie i organizację dnia oraz tygodnia, łączenie obowiązków domowych […]

Aktywny start 8 lipca 2019

Szkoła wychowania – Akademia świadomego Rodzica

Rodzice biorący udział w projekcie „Aktywny start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej uczestniczyli w zajęciach Szkoła wychowania – Akademia świadomego Rodzica. Celem zajęć jest minimalizacja problemów poprzez poznanie modeli wychowawczych, budowanie właściwej relacji w rodzinie, podtrzymywanie pozytywnych postaw rodzicielskich, budowanie autorytetu oraz zmniejszenie poczucia rodzicielskiej bezradności. Efektem warsztatów i wymiany rodzicielskich doświadczeń jest podwyższenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, lepsze zrozumienie swojego […]

Nasze dzieci 27 czerwca 2019

“Nasze dzieci” Hydropolis

W dniu 26.06.2019r. dzieci wraz z opiekunami udały się na wycieczkę do centrum wiedzy o wodzie, które zlokalizowane jest we Wrocławiu. Hydropolis to miejsce, w którym różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw. Wyjazd organizowany był w ramach warsztatów socjoterapeutycznych.

Program 500+

Dowiedz się więcej
Wielkość czcionki
Kontrast