Otwarcie Ogrzewalni na sezon zimowy 2023/2024

Logo MOPS 23 listopada 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 24.11.2023 r. rozpoczyna swoją działalność Ogrzewalnia przy ul. Beethovena 1A.
Ogrzewalnia będzie czynna w godzinach od 19.00 do 7.00.
Telefon do dyżurujących opiekunów: 883 375 775

Ogrzewalnia to placówka interwencyjna działająca wyłącznie w okresie zimowym dla zabezpieczenia osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem placówki jest zapobieganie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym.

“Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Logo MOPS 20 listopada 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Terapia Simontonowska w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Trzy terapeutki Terapii Simontonowskiej Miejskiego Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 2 listopada 2023

Wspaniała wiadomość i wielka duma nie tylko dla naszego Ośrodka, lecz także dla całego regionu. Decyzją komisji certyfikacyjnej FUNDACJI SIMONTONOWSKI INSTYTUT ZDROWIA do grona Certyfikowanych Terapeutów Terapii Simontonowskiej dołączyły specjalistki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu:

 • Joanna Delegiewicz – pedagog w Dziale Wspierania Rodziny,
 • Magdalena Tumasz – pedagog w Dziale Wspierania Rodziny,
 • Jadwiga Wąsik – pedagog w Dziale Profilaktyki.

Nasze Panie zasługują na szczególne uznanie.

Są 3 Terapeutkami Terapii Simontonowskiej z 19 w całej Polsce.
Są 3 Terapeutkami Terapii Simontonowskiej z 4 w samym województwie dolnośląskim.

Prowadzą grupy terapeutyczne w Klub Senior Plus oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu a także indywidualne konsultacje.
Wspierają osoby w kryzysie choroby a także ich bliskich.

W swojej pracy udowadniają i uczą, że „to nie rzeczy nas smucą, ale sposób, w jaki je widzimy”. Celem prowadzonych warsztatów psychoedukacyjnych jest m.in. zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie:

 • zdrowego myślenia i wspierania układu odpornościowego,
 • radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • wzmocnienia energii życiowej oraz motywacji do leczenia,
 • mądrego wsparcia,
 • wzmocnienia zaangażowania chorego w procesie leczenia.

Trwa rekrutacja na kolejną edycję warsztatów, która rozpocznie się na początku przyszłego roku. Osoby będące w kryzysie choroby lub osoby wspierające zachęcamy do kontaktu:

Przypominamy, że warsztaty oraz konsultacje są BEZPŁATNE.

I Festiwal Uzależnieni Od Życia – podsumowanie

Rozmowa o sposobach radzenia sobie w kryzysie spowodowanym chorobą – prowadzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, założycielki fundacji „Dobrostan przystań zdrowia” 9 października 2023

Nigdy nie jest za późno, by zacząć od początku” – takimi słowami Jerzego Górskiego zakończyliśmy Festiwal „Uzależnieni od życia”.

To była I edycja dwudniowego wydarzenia, które odbyło się w dniach 25-26.09.2023 r. w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – strategicznego partnera imprezy. Organizatorem festiwalu był Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Spotkanie miało niezwykle ważny cel społeczny – profilaktykę związaną z problemami alkoholowymi oraz z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Zależało nam na pokazaniu i wyostrzeniu tego, co w życiu pozytywne, przedstawienie mieszkańcom Wałbrzycha sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W pierwszym dniu Festiwalu odbyły się wykłady i wystąpienia osób, które zawodowo zajmują się zdrowiem i profilaktyką pozytywną (wskazywali m.in. skuteczne narzędzia dbania o zdrowie psychiczne, kierunek „dobre życie”, pracę z życzliwością, wyrażanie wdzięczności, zdrowe nawyki żywieniowe, jak delektować się trzeźwym życiem). Ponadto 3 osoby opowiedziały o tym, jak wyszły z kryzysu, co im pomogło w chorobie czy problemie. Zaprosiliśmy również uczestników do obejrzenia krótkiego spektaklu grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu – prezentując sztukę „Daisy”, uczniowie pokazali jak ważna jest pasja w życiu człowieka. Pasja pozwala cieszyć się życiem zamiast uzależniać od używek oraz zapobiega złym zachowaniom.

Uczestnicy Festiwalu wysłuchali także ciekawych wystąpień osób biorących udział w panelu dyskusyjnym pn.: „Jak pokochać życie, aby żyć zdrowiej, lepiej i pełniej?”. Zaproszeni goście otrzymali zadanie specjalne na zakończenie rozmowy. Zostali poproszeni o dokończenie następującego zdania: „By zdrowiej i piękniej żyć …”.
Oto ich odpowiedzi:
BY ZDROWIEJ I PIĘKNIEJ ŻYĆ…
… trzeba uwierzyć, że można!
… radością należy się roztyć!
… warto uważnym być!
… dobrze wdzięczność ćwiczyć!
… trzeba BYĆ!

Drugi dzień Festiwalu był poświęcony zajęciom praktycznym, warsztatom, grom i zabawom. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość malować z mistrzami, tworzyć kompozycje z kwiatów, zatańczyć przy rytmach muzyki latynoskiej, wziąć udział w kursie pierwszej pomocy czy warsztatach żywieniowych, zrelaksować się podczas warsztatów oddechowych, jogi czy koncertu mis i gongów.

To tylko namiastka atrakcji, które stanowiły ofertę tegorocznej edycji Festiwalu „Uzależnionych od życia”.

Dwudniowe radosne wydarzenie zostało podsumowane wystąpieniem motywacyjnym gościa specjalnego – Jerzego Górskiego. Pan Jerzy jest mistrzem świata w podwójnym Ironmanie z 1990 roku oraz bohaterem książki i filmu „Najlepszy”. Hasłem jego wystąpienia stały się słowa: „Nigdy nie jest za późno, by zacząć od początku”. Mężczyzna opowiedział o tym, jak słabość zamienić w wielką siłę, jego historia i doświadczenie udowodniły, że do szczęścia potrzebne są cele, że nie ma rzeczy niemożliwych, ponieważ ogranicza nas jedynie brak wiary w siebie. I właśnie do tej wiary w siebie chcieliśmy zachęcić uczestników wydarzenia, porozmawiać z nimi o pokonywaniu słabości, o tym jak bardzo uzdrawiająca jest dla człowieka aktywność fizyczna, pasje, zainteresowania.

Wydarzenie było bezpłatne, udział w nim wzięło niemal pięćset osób. Pierwszego dnia, podczas wykładów i wystąpień, uczestnicy Festiwalu wypełnili aulę Akademii. W większości byli to młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich. W warsztatach natomiast udział brały już całe rodziny, seniorzy, dorośli. Festiwal pokazał, że mieszkańcy Wałbrzycha pragną radosnych i pełnych pozytywnej energii wydarzeń. W organizację Festiwalu włączyło się niemal trzydziestu partnerów kochających i celebrujących życie – były to m.in. miejskie instytucje, firmy prywatne, stowarzyszenia czy fundacje. Partnerem Głównym imprezy była Fundacja „Polska Fala”.

Echa nie milkną po I edycji Festiwalu, a my już planujemy kolejną.

 

Poniżej krótkie relacje video z wydarzenia oraz informacje, które pojawiły się w lokalnych mediach.

Relacja z pierwszego dnia Festiwalu

Relacja z drugiego dnia festiwalu

Studio Dziennik Wałbrzych

Na czym polega Lokalny System Wsparcia Seniorów w Wałbrzychu?

konferencja prasowa dotycząca teleopieki w Wałbrzychu; na zdjęciu od lewej: Sylwia Bielawska – zastępca prezydenta Miasta Wałbrzycha, Mateusz Godek – dyrektor ds. rozwoju SiDLY sp. z o. o., pani Cecylia Onyszko-Iwaniszyn, Magdalena Stefańska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Kacper Tumasz – kierownik działu ds. pracy socjalnej 4 października 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu kolejny raz przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Adresatami projektu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Program jest podzielony na dwa moduły. Pierwszy ma na celu zapewnić seniorom lokalny system wsparcia, od pomocy sąsiedzkiej, poprzez pomoc w codziennych czynnościach, ułatwienia dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcia emocjonalnego, dostarczania niezbędnych zakupów, towarzyszenia w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcia paczkami okolicznościowymi oraz włączaniem seniorów w życie lokalnej społeczności. Tego typu działania przeciwdziałają poczuciu osamotnienia oraz wykluczenia z życia społecznego. Na terenie miasta Wałbrzycha w 2022 roku zdiagnozowaliśmy potrzeby u 3298 seniorów. Do końca 2023 roku, planujemy utworzyć lokalną sieć wsparcia dla 160 seniorów, mieszkających w 11 dzielnicach Wałbrzycha.

Drugi moduł ma za zadanie zapewnić seniorom dostęp do tzw. “Teleopieki”, która ma na celu poprawić ich bezpieczeństwo oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. W przypadku, gdy senior czuje niepokojące objawy dotyczące stanu zdrowia wciska przycisk SOS na opasce bezpieczeństwa, który powoduje wysłanie sygnału do centrum alarmowego. W sytuacji upadku, opaska automatycznie łączy się z ratownikiem medycznym, przekazując także informację o miejscu zdarzenia oraz wynikach parametrów życiowych – tętna i saturacji, ratownik dokonuje oceny aktualnej sytuacji. Dzięki zamontowanemu w opasce modułowi komunikacji, pacjent może bezpośrednio rozmawiać z ratownikiem przez opaskę. Nie potrzebuje żadnego dodatkowego urządzenia czy telefonu. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, ratownicy mogą podjąć decyzję o wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego, powiadomieniu osób bliskich lub konieczności odbycia wizyty u specjalisty czy edukacji prozdrowotnej.

Obecnie na terenie Wałbrzycha korzysta z tej formy wsparcia 400 seniorów. To czyni nasze miasto liderem w regionie.

O lokalnym systemie wsparcia rozmawialiśmy w:
– Dzienniku Wałbrzych – specjalne wydanie programu Studio Dziennik:
link do rozmowy → https://dziennik.walbrzych.pl/walbrzych-liderem-teleopieki-w-regionie-specjalne-wydanie-programu-studio-dziennik-video/
– Radio Wrocław – wieczór zDolnego Śląska: Lokalny system wsparcia seniorów:
link do podcastu → https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/134219/Wieczor-zDolnego-Slaska-Lokalny-system-wsparcia-seniorow/

 

DRUGI CZŁOWIEK ZMIENIA WSZYSTKO

Drugi człowiek zmiena wszystko, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, przyjaciele osób starszych, 20 lat 4 października 2023

Ponad 400 tysięcy osób w wieku 80+ w Polsce zmaga się z osamotnieniem – jest to więcej, niż liczba mieszkańców tak dużych miast, jak Szczecin czy Lublin. Kim są? Z czym mierzą się na co dzień? Stowarzyszenia mali bracia Ubogich (mbU) publikuje raport z badania “Samotność wśród osób 80+”:

Samotność jest chorobą cywilizacyjną naszych czasów, która dotyka szczególnie osoby starsze  –  to seniorom najczęściej brakuje bliskiej rodziny, przyjaciół i znajomych, a do tego dotykają ich choroby
i niepełnosprawność.

Aż 26% osób starszych jest osamotnionych, a ponad 12% z nich w ogóle nie wychodzi z domu – wskazuje najnowsze badanie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. 61% osób starszych, które mierzą się z samotnością, mówi, że czują się nieważne, a 70% nie ma obok kogoś, komu mogłyby zaufać.

Drugi człowiek zmienia wszystko – to motto jubileuszowego roku Stowarzyszenia. Już od 20 lat wolontariusze mbU przełamują rutynę samotności osób starszych.

Raport do pobrania na stronie www.malibracia.org.pl/20lat

Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ

Program OBECNOŚĆ to zorganizowany wolontariat towarzyszący polegający na regularnych odwiedzinach wolontariuszy w domach osamotnionych seniorów.

W Programie biorą udział setki wolontariuszy, którzy każdego dnia dają podopiecznym Stowarzyszenia mali bracia Ubogich oparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Do udziału w Programie Stowarzyszenie rekrutuje wolontariuszy. Każdy z nich jest przydzielony do jednego podopiecznego, którego regularnie odwiedza. W ten sposób tworzą się więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaźnie na wiele lat.

Wolontariusze odwiedzają podopiecznych regularnie, min. raz w tygodniu na min. 2 godziny.

Wizyty upływają na rozmowach, wspólnym słuchaniu muzyki lub wspólnym wyjściu na spacer – czyli odwiedziny wyglądają tak, jak zwykle wyglądają odwiedziny przyjaciół lub spotkania towarzyskie. Wolontariusz może seniorowi czytać, mogą wspólnie realizować pasje czy zainteresowania, dzielić się nimi, zachęcać do poznawania siebie nawzajem. Celem odwiedzin nie jest wykonywanie czynności usługowych, typu zakupy, sprzątanie itp.

Polskie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich jest członkiem Międzynarodowej Federacji mali bracia Ubogich – International Federation of the little brothers of the Poor. W Polsce działa od 20 lat, obecnie w 12 miastach: Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Świdniku, Gnieźnie, Pruszkowie, Tarnowie, Legionowie i Wałbrzychu.

Jesteś zainteresowany wolontariatem:
https://www.malibracia.org.pl/wolontariat/jak-zostac-wolontariuszem/

Znasz osobę starszą, która chciałaby skorzystać z takiego wsparcia

Zadzwoń lub napisz do koordynatorki:
Agnieszka Cymerkiewicz, tel. 660 236 976, e-mail: walbrzych@malibracia.org.pl.

Więcej informacji o nas:
https://www.malibracia.org.pl/
https://www.youtube.com/@StowarzyszeniembU
https://www.facebook.com/malibracia/videos/

Bo tylko razem możemy walczyć z samotnością.

 

Drugi człowiek zmiena wszystko, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, przyjaciele osób starszych, 20 lat

Nowa kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego

Zdjęcie przedstawia salę kolumnową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Na zdjęciu widać osoby siedzące tyłem do obiektywu a przed nimi stoją Zastępca Dyrektora Ośrodka – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha i przemawia do zgromadzonych tłumnie gości. 11 września 2023

5 września 2023 roku, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej, wręczył powołania nowym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy społecznie realizują zadania wpisane w ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu, Prokuratury, Policji, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia. Na pierwszym posiedzeniu został wybrany Przewodniczący Zespołu i jego zastępca oraz opracowany został regulamin funkcjonowania Zespołu. Zespół będzie realizował zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej.

Żegnamy wakacje! Witamy szkołę!

Dzieci zwiedzają Palmiarnię w Wałbrzychu. Wokół znajduje się dużo kolorowych roślin. 1 września 2023

W piątek 1 września Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w sposób szczególny pożegnał wakacje. Wychowawcy wraz z dziećmi zwiedzili czeskie SAFARI – Zoo Dvůr Králové.

To były wyjątkowe dwa miesiące dla naszych opiekunów i wychowanków.

Tuż po zakończeniu roku szkolnego wychowawcy z czterech placówek wsparcia dziennego zaczęli realizować letni plan aktywności dla ponad 100 dzieci z naszego miasta.

Organizowali oraz angażowali się w następujące działania:

 • zbiórka karmy, żwirku, zabawek i środków higienicznych dla podopiecznych Fundacji Animals Sanctuary,
 • warsztaty kulinarne, zajęcia ekologiczne i profilaktyczne,
 • zajęcia taneczne, wycieczki do parków i na basen,
 • wyjazdy do kina,
 • zwiedzanie instytucji miejskich i okolicznych atrakcji,
 • wspólne zabawy z seniorami z Dziennego Domu Pomocy Senior+,
 • zajęcia jogi,
 • pomoc w schronisku i wyprowadzanie psów na spacery,
 • festyny i pikniki charytatywne dla mieszkańców Wałbrzycha (organizacja strefy animacji dla dzieci).

Akcje wspierało kilkunastu partnerów, m.in. Stacja Joga, MZUK sp. z o. o., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie „Przyjazny Stary Zdrój”, Grupa Sudecka GOPR czy Medical Trans Polska.

To były słoneczne i niezwykle aktywne wakacje.

Trzeci PIKNIK WOLONTARIATU za nami!

piknik wolontariuszy działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Na zdjęciu lawenda i nazwa „Piknik Wolontariatu” ułożona z drewnianych literek do kalambury. 30 sierpnia 2023

W sobotę 26 sierpnia 2023 r. spotkaliśmy się z wolontariuszami skupionymi Miejskiego Ośrodka Pomocy w Wałbrzychu, aby podsumować dotychczasowe działania i zaplanować kolejne. Piknik był idealną okazją do integracji, wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa obecnie 43 wolontariuszy. Radośni, chętni do pomagania, z niewyczerpanymi zapasami pozytywnej energii, otwarci i niezwykle wrażliwi. Każdy może dołączyć to tej grupy ludzi i zdecydować jak i komu chciałby pomagać.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszym koordynatorem Eweliną Grzelak:
tel.: 74-64-58-659
e-mail: e.grzelak@mops.walbrzych.pl
adres: Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26, Wałbrzych

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata,
ale może zmienić świat dla jednej osoby”

Działanie dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przy współpracy z Fundacją „Merkury”.

Do zobaczenia na kolejnym pikniku już za rok!

“Sami nie wiemy co jeszcze możemy”

Na plakacie widnieje informacja : „Sami nie wiemy co jeszcze możemy”, tym razem z balonów cuda wyczaruje mama Malwina. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi w wieku od 3 do 15 do lat. W dniu 24.08.2023r. godzina 12:00, MOPS sala kolumnowa Kontakt: 663 335 220. Na plakacie jest również logo Mops Wałbrzych oraz Działu Wspierania Rodziny” 18 sierpnia 2023

“Sami nie wiemy co jeszcze możemy”, tym razem z balonów cuda wyczaruje mama Malwina. Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi w wieku od 3 do 15 do lat.

W dniu 24.08.2023r. godzina 12:00, MOPS sala kolumnowa Kontakt: 663 335 220.

 

12-13.08.2023 r. Piknik z okazji Otwarcia Parku Sybiraków

Na zdjęciu są pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy zorganizowali dla mieszkańców wiele atrakcji, w tym. m.in. grę terenową, warsztaty, zabawy sportowe. 16 sierpnia 2023

W dniach 12-13.08.2023 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzięli udział w rodzinnym pikniku z okazji Otarcia Parku Sybiraków w Wałbrzychu. Jeszcze do niedawna to miejsce było mało atrakcyjne i zapomniane, a dziś jest najnowocześniejszym parkiem w Polsce, nazywane przez mieszkańców zielonymi płucami Piaskowej Góry.

W ramach obchodów związanych z otwarciem parku zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży jak również dorosłych.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali m.in. grę terenową pn. „Uratuj Rodzinę Krasnali”. W zabawie wzięło udział niemal 40 rodzin. Każdy z uczestników pokonywał szereg zadań, rozwiązywał skomplikowane łamigłówki, odgadywał zagadki – a wszystko po to, bo odnaleźć pięć zaginionych w parku krasnali.

Gra terenowa zakończyła się sukcesem – rodzina krasnali została uratowana, uczestnikom rozdano dyplomy, słodkie upominki, a wylosowane osoby i drużyny otrzymały nagrody specjalne, w tym rudowłosą materiałową laleczkę, bohaterkę kampanii społecznej #AniaSzukaDomu.

Ponadto pracownicy ośrodka przygotowali warsztaty dla najmłodszych (m.in. malowanie domków z kartonów, zabawa na kocach motorycznymi klockami, gry zręcznościowe, zabawa z chustą Klanzy), malowali twarze i zaplatali warkoczyki, prowadzili zabawy sportowe oraz zorganizowali quiz i konkurs wiedzy.

Rodziny wspierające

Rodziny wspierające: obrazek przedstawia osobę starszą (babcię) wraz z chłopcem , którzy wspólnie się bawią. 3 lipca 2023

Dział Wspierania Rodziny w ramach działań mających na celu pomoc rodzinom w formie rodzin wspierających poszukuje rodzin, które pragną pomagać rodzinom z swojego otoczenia, zajmują się dziećmi sąsiadów, pomagają w sytuacjach kryzysowych. Nie są obojętni na los rodzin i ich dzieci.
Jeżeli chcesz podzielić się:
• Dobrym przykładem
• Wiedzą
• Doświadczeniem
• Radością
• Pasją
• Sercem
• Wolnym czasem
• Sąsiedzką życzliwością

Więcej informacji uzyskasz:
Dział Wspierania Rodziny pok. 120
tel. 74 6640857, 785 788 322
dwr@mops.walbrzych.pl

Skip to content