Etap II – zdjęcia

27 kwietnia 2018

Trening umiejętności społecznych

Warsztaty poprawy wizerunku – zajęcia z fryzjerem

Warsztaty Poprawy wizerunku – metamorfoza

Warsztaty Poprawy wizerunku – metamorfoza

Warsztaty Poprawy wizerunku – metamorfoza

Warsztaty Poprawy wizerunku – metamorfoza

Warsztaty poprawy wizerunku – zajęcia z fryzjerem

Warsztaty poprawy wizerunku -zajęcia z fryzjerem

Warsztaty poprawy wizerunku-zajęcia z fryzjerem

Warsztaty poprawy wizerunku-zajęcia z fryzjerem

Zajęcia usprawniające psychoruchowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

13 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE  O  NABORZE   KANDYDATÓW   NA  STANOWISKO

PRACOWNIKA   SOCJALNEGO

W  MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W WAŁBRZYCHU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego. Wymagane wyższe wykształcenie na kierunku: pedagogika, socjologia, politologia psychologia (rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 roku), wykształcenie wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (zakończone do dnia 31.12.2013 roku) lub  studia ukończone na kierunku praca socjalna.

                Dokumenty: życiorys cv, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 w Sekretariacie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mops.walbrzych.pl z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2018 r.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 902 z późn. zm).

 

Kwestionariusz osobowy:

 

Etap I – zdjęcia

11 kwietnia 2018

Grupa Samopomocowa

Zakup materiałów szkolnych

Warsztaty poprawy wizerunku

Warsztaty poprawy wizerunku

Trening Umiejętności Społecznych

Staż zawodowy – firma Ekotrade

Rehabilitacja – zajęcia psychoruchowe

Kurs komputerowy z obsługa kasy fiskalnej

Kurs – Uprawnienia elektryczne do 1kV

Kurs – Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Kurs – Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (2)

Joga zajęcia psychoruchowe

„Hejt – mowa nienawiści” – relacja z warsztatów

26 marca 2018

Edukacja i profilaktyka podczas ferii zimowych

W dniu 19.01.2018 r. asystenci rodziny z Działu Wspierania rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przeprowadzili w Centrum Aktywności Lokalnej warsztaty dla młodzieży pod nazwą „Hejt – mowa nienawiści” w ramach cyklu warsztatów „Asystenci dla rodziny”.

Celem warsztatów była edukacja i profilaktyka zjawiska hejtu i cyberprzemocy, a także uświadomienie młodzieży konsekwencji prawnych cyberprzemocy, jak również przekazanie informacji gdzie można szukać pomocy w sytuacji, gdy doświadczamy tego zjawiska. Gościem specjalnym był st. sierż. Paweł Głębocki, który prowadził prelekcję.

Fot. 4 Prelekcja funkcjonariusza Policji

Fot. 3 Mała przerwa na gimnastykę

Fot. 2 „Burza mózgów”

Fot. 1 Ostatnie przygotowania i oczekiwanie uczestników

„Asystenci dla rodziny”- warsztaty w Szkole rodzenia

26 marca 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizując zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. wspólnie ze „Szkołą Rodzenia: działającą przy Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu prowadzi warsztaty profilaktyczne.

W ramach nawiązanej współpracy asystenci rodzin oferują niezbędną pomoc i wsparcie dla kobiet w ciąży. Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę m.in.:

  • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,

  • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,

  • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu, nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,

  • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,

  • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

  • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

  • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy dla poszczególnych członków rodziny.

Wielkość czcionki
Kontrast