Wakacyjne STOP PRÓCHNICY

20 sierpnia 2018

W dniach 10 i 13.08.2018r. Po raz kolejny odbyły się pikniki profilaktyki uzębienia w Stomclinic Szwajgier przy ul. Armii Krajowej 86.
Celem programu było budowanie wśród dzieci świadomości, jak ważna jest pielęgnacja zębów i jak dbać o higienę jamy ustnej. Badania stomatologiczne były bezpłatne i każde z dzieci otrzymało Kartę Badania Pacjenta z aktualnym stanem uzębienia i zaleceniami lekarza dentysty dotyczącego dalszego leczenia.
Podczas trwania pikniku można było skorzystać z wielu atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, malowanie twarzy, słodki poczęstunek.
Cały Zespół Placówek Wsparcia Dziennego składa serdeczne podziękowania za tak mile spędzony czas.

Piknik „Widzę, Słyszę, Reaguję”

26 lipca 2018

24 lipca 2018 roku, na terenie Centrum Integracji Rodziny, przy ul. Grota Roweckiego 3, odbył się piknik kampanii „Widzę, słyszę, reaguję”, zorganizowany przez pracowników Działu Profilaktyki dla wałbrzyskich dzieci. Podczas pikniku, którego główną i najważniejszą atrakcją było śniadanie na kocach, składające się z owoców, kanapek i wody, dzieci mogły wziąć udział w pogadance profilaktycznej, malować koszulki, grać w ziemniaka i w zbijanego, wysłuchać ważnych informacji na temat bezpiecznych wakacji, które przekazały Panie ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałbrzychu. Na koniec pikniku dzieci wzięły udział w konkursie profilaktycznym na komiks Widzę – Słyszę – Reaguję, za który otrzymały atrakcyjne nagrody w postaci gier planszowych.

W pikniku wzięli udział pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 4, asystentka rodziny Działu Wspierania Rodziny i wychowawcy Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, których obecność, pomoc i wsparcie była niezwykle ważna i niezastąpiona.

Pedagog – oferta pracy

26 lipca 2018

OGŁOSZENIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
pedagoga w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie:
wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna
– minimum 2 – letni staż pracy,
2. preferowane doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,
3. wiedza z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia do tych ustaw.

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w zakresie współpracy z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,
2. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
3. zdolności organizacyjne,
4. samodzielność, obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność,
5. umiejętność pracy w zespole,
6. samokształcenie,
7. łatwość w obsłudze programów komputerowych szczególnie OpenOffice

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. sporządzanie diagnoz i opinii pedagogicznych
2. współpraca z rodzinami zastępczymi
3. praca z dziećmi: indywidualnie i grupowo
4. prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych
5. współpraca z instytucjami tj. sąd , poradnia psychologiczno pedagogiczna, szkoły, placówki opiekuńczo wychowawcze.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom ukończenia studiów wyższych),
4. kwestionariusz osobowy,
5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.walbrzych.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pedagoga

Międzynarodowy Turniej Koszykówki na Wózkach o Puchar Prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja

24 lipca 2018

W piątek, 20 lipca, dzieci z Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego wybrały się do Aqua Zdroju na mecz reprezentacji Polski koszykarzy na wózkach, gdzie dzielnie wspierały zawodników głośnym, radosnym dopingiem. W odbywającym się już po raz czwarty w naszym mieście, Międzynarodowym Turnieju Koszykówki na Wózkach o Puchar Prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja, wzięły udział reprezentacje Turcji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Po wygranych trzech meczach reprezentanci naszego kraju zajęli drugie miejsce, ulegając jedynie zespołowi angielskiemu. Spora grupa dzieciaków ze wszystkich czterech świetlic zachęcała polską drużynę do walki, kibicując jej wytrwale przez cały mecz, za co koszykarze podziękowali, zapraszając do zrobienia wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 lipca 2018

W 2018 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza osoby niepełnosprawne do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych świadczonych drogą internetową oraz porad psychologicznych w formie telefonu zaufania. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 4/2017„Samodzielni i skuteczni”.

Porady prawne – świadczone są drogą internetową poprzez stronę: http://www.szlachetne-zdrowie.org.pl/poradyprawne/

Porady psychologiczne – świadczone są w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez godzinę dziennie (13:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.

Konkurs „ Kolorowe Podwórka” i „ Festiwal Podwórek”

9 lipca 2018

Tegoroczna edycja kolorowych podwórek realizowana była od 4 do 14 czerwca 2018 roku, w której wzięli udział mieszkańcy rewitalizowanej dzielnicy Śródmieście z ulic: Zajączka, Pługa, Niepodległości, Piotra Skargi i Mickiewicza. Oprócz obowiązkowych elementów, jakimi było posprzątanie najbliższego otoczenia, dokonania drobnych prac remotnowo – naprawczych, zasadzenie kwiatów i krzewów, mieszkańcy przygotowali plakaty profilaktyczne, odbyły się pogadanki profilaktyczne dotyczące kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” prowadzone przez specjalistów Działu Profilaktyki, gry i zabawy dla najmłodszych, dmuchany zamek i kolorowa wata cukrowa. Mieszkańcy przygotowali poczęstunek według własnego pomysłu a wszystko w temacie niepodległościowym. Nie zabrakło elementu sportowego i kibicowania polskiej reprezentacji. Wszystkie inicjatywy sąsiedzkie współtworzone były przez Partnerstwo “Epicentrum” ( Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym Zespół Pracy Socjalnej nr 5, Dział Profilaktyki, Zespół Placówki Wsparcia Dziennego, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej, MZB BOK Śródmieście, Piotra Kwiatkowskiego i Piotra Jonka) razem z mieszkańcami wałbrzyskiego ŚRÓDMIEŚCIA.

24 czerwca w Harcówce odbył się Festiwal, trochę w innym wydaniu niż poprzednie, bo w bardziej kameralnym. Grupy sąsiedzkie wzięły udział w grze terenowej pod hasłem “Niepodległa”, pokonując 6 stacji zlokalizowanych na terenie Parku Sobieskiego. Ostatnią stacją była wspomniana Harcówka. Na miejscu czekały dla strudzonych wędrowców kiełbaski i sportowe konkurencje. A nagrodą w grze terenowej był kwiat paproci, który został „znaleziony” przez mieszkańców z ul. Pługa.

Wielkość czcionki
Kontrast