“Dzień przyjaźni”

20220930_005.jpg – „Na zdjęciu wspólne zdjęcie młodzieży oraz mieszkańców DPS” 30 września 2022

W dniu 29.09.2022r. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wspólnie z pedagogami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 oraz pracownikami Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 zorganizowali wzruszające spotkanie dwóch pokoleń pod nazwą „Dzień przyjaźni”, w którym czynnie uczestniczyli mieszkańcy Domu oraz szkolna młodzież.

Uczniowie przygotowali przedstawienie pn. ,,O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Czynnie włączyli seniorów do wspólnego śpiewania znanych i lubianych utworów, zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne. Obdarowali mieszkańców własnoręcznie wykonanymi upominkami. Mieli również okazję bliżej poznać i obejrzeć miejsce, w którym mieszkają podopieczni placówki.

Zorganizowane spotkanie miało na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób starszych, wykraczające poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie oraz uświadomienie małoletnim, że w ich otoczeniu są różne osoby i każda z nich jest ważna oraz niepowtarzalna. Istotnym było również zwrócenie uwagi dzieci na otaczający ich świat oraz na możliwość jego zmiany poprzez bezinteresowne czynienie dobra na rzecz osób szczególnie tego potrzebujących. Seniorzy ze wzruszeniem obejrzeli przygotowane przedstawienie, czynnie uczestniczyli w spotkaniu dzieląc się swoimi wspomnieniami i doświadczeniem.

“Wymiana doświadczeń z aktywnym udziałem wałbrzyskich asystentów”

20220927_8.jpg.- Na zdjęciu asystentki MOPS Wałbrzych, jedna z nich przemawia do mikrofonu. 27 września 2022

W dniu 15.09.2022 r. nasi asystenci rodziny współuczestniczyli w konferencji, która została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. W konferencji wzięło udział wielu specjalistów, pedagogów, asystentów rodziny oraz superwizor.

W trakcie spotkania poruszonych zostało wiele kwestii dotyczących codziennej pracy asystenta rodziny m.in.: „Różnorodności metod pracy asystenta rodzin”; „Asystent rodziny w kontekście ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem””; „Roli asystenta rodziny w działaniach interwencyjnych” oraz „Wpływu asystenta na zmianę sytuacji rodziny”.

Spotkanie miało charakter wymiany doświadczeń, pomysłów, kontaktów, tak bardzo potrzebnych wszystkim zaangażowanym w codzienną pracę z rodziną.

Wszystkie panele i wystąpienia miały jeden wspólny mianownik – najważniejszy jest człowiek i jego podmiotowość.

Serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w konferencji.

Odnośnik do strony na Facebook MOPS Wrocław: https://www.facebook.com/mopswroclaw/photos/pcb.1127659484504101/1127656634504386/

Szkoła dla Rodziców

20220104_Plakat.SzkoładlaRodziców.jpg „na plakacie znajdują się dwie fotografie przedstawiające uśmiechniętych rodziców z dziećmi. Informacja o warsztatach „Szkoła dla Rodziców” odbywających się cyklicznie od 21.09.2022 r. w każdą środę od godziny 10:00 do 12:00 w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26. Telefon kontaktowy do prowadzących: 530 539 066 19 września 2022

W dniu 21 września 2022 r. serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców na zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców ” realizowane przez pedagogów Działu Wspierania Rodziny . Spotkania będą odbywać się cyklicznie w każdą środę od godziny 10:00 do 12:00 w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26.

 

20220104_Plakat.SzkoładlaRodziców.jpg „na plakacie znajdują się dwie fotografie przedstawiające uśmiechniętych rodziców z dziećmi. Informacja o warsztatach „Szkoła dla Rodziców” odbywających się cyklicznie od 21.09.2022 r. w każdą środę od godziny 10:00 do 12:00 w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26. Telefon kontaktowy do prowadzących: 530 539 066

DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WAŁBRZYCHU

Na zdjęciu siedzą przy stoliku trzy pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, jedna z nich tłumaczy zainteresowanym osobom czym się zajmuje, pozostałe Panie uśmiechają się. 19 września 2022

W dniu 15.09.2022 roku pracownicy Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestniczyli w zorganizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu Dniu Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem „Praca i pasja”.

Spotkanie podzielone było na dwa panele, w pierwszym specjaliści z ZUS, MOPS oraz Urzędu Miasta przedstawili swoje prelekcje dotyczące możliwości udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym. Przedstawiono zadania oraz programy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W drugim panelu pracownicy MOPS udzielali bezpośrednich informacji uczestnikom spotkania dotyczących wsparcia w zakresie rehabilitacji społecznej oraz realizowanych programów „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka Wytchnieniowa”.

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na spot radiowy

Log MOPS 8 września 2022

Konkurs, organizowany w ramach projektu „Bezpieczny Parasol”, kierowany jest do uczniów z terenu Wałbrzycha w wieku od 11 do 17 lat.

Konkurs polega na stworzeniu spotu radiowego o tematyce przeciwdziałania przemocy.

Zwycięski spot zostanie wyemitowany w rozgłośni radiowej z terenu miasta Wałbrzycha a pierwsze trzy miejsca zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w konkursie są przyjmowane do 23.09.2022 r a prace konkursowe można dostarczać najpóźniej do 24.10.2022 r do Działu Profilaktyki w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. A. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu.

Szczegółowe wymagania dotyczące pracy konkursowej zawarte w załączniku.

Zapraszamy

KINO PLENEROWE

Plakat informujący o wydarzeniu jakim jest kino plenerowe. Na żółtym tle znajdują się napisy: Zapraszamy mieszkańców Wałbrzycha na kino plenerowe 20.09.2022, godz. 15:00 w Starej Kopalni. Poniżej, na środku plakatu znajduje się czarna kamera na stojaku z rolkami taśmy filmowej, która wyświetla tytuł filmu: ”Cudowny chłopak” w reż. S. Chbosky. Poniżej znajduje się informacja: Pozostałe atrakcje(wymienione od myślników): warsztaty z rękodzieła, warsztaty „Świadomi w oddechu”, animacje dla najmłodszych, rozmowy o „profilaktyce”, konkursy, pogadanki. Wstęp wolny. Na dole plakatu znajdują się loga: Gminy Wałbrzych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia, Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Starej Kopalni. 8 września 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia zaprasza wszystkich mieszkańców Wałbrzycha na bezpłatne wydarzenie, jakim jest Kino Plenerowe.

20 września 2022 rok, godz. 15:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia – plac eventowy.

Serdecznie zapraszamy

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Bezpieczny Parasol” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE – bez skierowania lekarskiego

2 września 2022

W ramach nawiązanej współpracy grupy wsparcia DobrostanLUX MED Diagnostyka zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Badanie finansowane jest przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

DATA:
W dniu 5 września w godz. od 11.00 do 17.00

MIEJSCE:
parking marketu Kaufland, ul. Długa 4b

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44
Więcej informacji tu: www.mammo.pl.

„Zakończenie wakacji – spędzamy czas bez komputera”

003,jpg – na zdjęciu widać grupę uczestników na tle tablicy informacyjnej. 2 września 2022

W dniu 26.08.2022 r. pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny zaprosili mieszkańców dzielnic Poniatów oraz Rusinowa na wycieczkę nad Jeziorko Daisy.

Wspólne spacery na świeżym powietrzu są dobrym sposobem na bliższe poznanie się. Bogaty w piękne widoki spacer został zakończony ogniskiem. Uczestnikom wycieczki przybliżono ideę spędzania czasu w gronie rodzinnym i przyjacielskim, korzyści z oderwania dzieci od codzienności przed monitorem komputera, który staje się nieodłącznym elementem ich życia, zastępując kontakty z rodziną, rówieśnikami oraz aktywność fizyczną. Rozmawiano m.in. o tym w jaki sposób zorganizować dostęp do elektroniki, aby dzieci przy komputerze korzystały ze zdobyczy nowych technologii, nie stając się od nich całkowicie zależne.

GRUPA WSPARCIA DOBROSTAN

20220819.PlakatDobrostanNowy.jpg „na plakacie kobieta siedzi zwrócona w stronę lasu. Informacja na temat warsztatów psychoedukacyjnych z elementami terapii Simontonowskiej. Spotkania adresowane są do osób chorujących onkologicznie i przewlekle oraz ich bliskich. Nasza misja to: pomoc w poradzeniu sobie z diagnozą, praca nad komfortem życia w chorobie, podnoszenie jakości życia i dbanie o swój dobrostan, przygotowanie osób wspierających do realizowania z chorym planu zdrowienia. Zajęcia będą się odbywać w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26 kontakt telefoniczny Magdalena 535 555 672, Joanna 530 539 066” 19 sierpnia 2022

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów psychoedukacyjnych z elementami terapii Simontonowskiej. Spotkania adresowane są do osób chorujących onkologicznie i przewlekle oraz ich bliskich. Nasza niezmienna misja to:

  • pomoc w poradzeniu sobie z diagnozą
  • praca nad komfortem życia w chorobie
  • podnoszenie jakości życia i dbanie o swój dobrostan
  • przygotowanie osób wspierających do realizowania z chorym planu zdrowienia

Zajęcia będą się odbywać w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu, ilość miejsc ograniczona. Szczegóły dotyczące kontaktu w załączonym plakacie.

Rodzinny Piknik Profilaktyczny

18 sierpnia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkich rodziców wraz z dziećmi na Rodzinny Piknik Profilaktyczny. Głównym celem spotkania jest kształtowanie świadomości związanej z pracą straży pożarnej m.in. udzielaniem pierwszej pomocy. Podczas spotkania odbędzie się także warsztat plastyczny dla dzieci i rodziców.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 19.08.2022 godzina 13.00 ul. Kilińskiego 1.

Serdecznie zapraszamy🙂

Skip to content