Bon Energetyczny 2024

Bon Energetyczny 2024 15 lipca 2024

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

 •   2.500,00 zł na osobę w  gospodarstwie jednoosobowym
 •   1.700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego –  300 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób –  400 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób –  500 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób –  600 zł. 


Dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną  (np. pompa ciepła)  i  wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. wsparcie zostało zwiększone o 100%.
W tym przypadku obowiązują podwyższone stawki bonu energetycznego:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego –  600 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób  –  800 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób  –  1000 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób  –  1200 zł. 

Wnioski o wypłatę bonu

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Henryka Sienkiewicza 6/8, przesłać
za pośrednictwem Poczty Polskiej albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, czy też platformy mObywatel – w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wnioski złożone po 30 września pozostawia się bez rozpoznania.

Forma rozstrzygnięcia

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

Wzór wniosku – Bon Energetyczny 2024 (DOCX)

źródło: https://um.walbrzych.pl/pl/news/bon-energetyczny-2024/

Gra terenowa – Park Rusinowa

Na plakacie znajduje się zaproszenie na grę terenową, która odbędzie się 28.06.2024r. O godzinie 11.00 w Parku Rusinowa w ramach projektu „Pod wspólnym niebem” realizowanym przez Dolnośląskie Małe Granty 20 czerwca 2024

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach projektu “Pod wspólnym niebem” w ramach Dolnośląskich Małych Grantów.

Celem projektu jest szczerzenie świadomości i akceptacji dla niepełnosprawności, integracja, wspólne uczestnictwo w działaniach osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi a także promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, promocja miasta, wzmacnianie więzi rodzinnych i społecznych.

Projekt zakłada zorganizowanie trzech gier terenowych pn. “Pod wspólnym niebem” dla rodzin z naszego miasta w tym w szczególności rodzin dotkniętych niepełnosprawnością, w trzech parkach (Książańskim Parku Krajobrazowym, Parku Rusinowa, Parku Jana III Sobieskiego) oraz wycieczki wyjazdowej do Gorzeszowa na Głazy Krasnoludków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w I grze terenowej w Parku Rusinowa 28.06.2024r. o godz. 11.00 !

Kontakt: Dorota Furmaniak 883 375 784

Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Na plakacie znajduje się zaproszenie na grę terenową, która odbędzie się 28.06.2024r. O godzinie 11.00 w Parku Rusinowa w ramach projektu „Pod wspólnym niebem” realizowanym przez Dolnośląskie Małe Granty
 

 

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Co za różnica? Ty. Zostań Wolontariuszem_ką na: cozaroznica.pl. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, przyjaciele osób starszych 19 czerwca 2024
Co za różnica? Ty.

Bądź różnicą w życiu samotnych seniorów – dołącz do wolontariatu w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich

Aż 73% polskich 80-latków w Polsce żyje samotnie, a problem izolacji dotyka ponad połowę z nich. To smutne wnioski z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, które
w czerwcu uruchomiło kampanię społeczną “Co za różnica?” mającą na celu zwrócenie uwagi na ten problem.Celem kampanii było zwrócenie uwagi na wartość, jaką ma dla seniorów kontakt z życzliwymi ludźmi i zachęcić do udziału w wolontariacie towarzyszącym w ramach Programu „Obecność”.

Problem samotności seniorów w Polsce

Badanie „Samotność wśród osób 80+” przeprowadzone przez Stowarzyszenie w 2023 r., pokazało, że coraz więcej osób starszych czuje się odizolowanych i wykluczonych z życia społecznego. Osoby w tym wieku są najbardziej narażone na samotność i mają najmniej możliwości, aby jej przeciwdziałać. Wdowy i wdowcy stanowią 60% tej grupy, 58% 80-latków mieszka samotnie, a 26% często lub stale odczuwa osamotnienie. Spośród osób osamotnionych aż 13% nigdy nie wychodzi z domu. Skala problemu samotności jest o wiele większa, niż dotychczas sądzono. Samotność ma negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego seniorów, prowadząc do depresji, lęku, a nawet chorób somatycznych. Co więcej, aż 32% osamotnionych seniorów ma poczucie bycia niepotrzebnym. Brak osoby do rozmowy, poczucia wspólnoty i bycia dla kogoś ważnym przyczyniają się do izolacji osób starszych ze społeczeństwa. Samotność przyczynia się również do ogromnego stresu, który negatywnie wpływa na cały organizm. To bardzo złożony problem, który pogłębia się zwłaszcza w święta, kiedy seniorzy są pozbawieni nawet tych minimalnych kontaktów z ludźmi, które mają na co dzień jak np. wyjście do sklepu.

Co za różnica? TY!

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich zachęca mieszkańców Wałbrzycha do dołączenia do wolontariatu w ramach Programu „Obecność”. Wolontariusze odgrywają ogromną rolę w codzienności seniorów. Ich wizyty dają im nie tylko towarzystwo i możliwość rozmowy, ale również wsparcie emocjonalne, które jest niezwykle ważne dla poprawy samopoczucia – uśmiechu, poczucia ulgi, bycia zauważonym. Wolontariusze biorący udział w Programie odwiedzają osoby starsze, aby wspólnie spędzać czas – na rozmowie przy kawie, herbacie, spacerze, słuchaniu muzyki, wyjściu do kina czy teatru, dzieleniu się pasjami, ponieważ nawet mały gest życzliwości ma ogromne znaczenie dla samotnej osoby.

Aktualnie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich zrzesza ponad 700 par seniorów i wolontariuszy.
W województwie dolnośląskim mbU działa od 2019 r. Początkowo tylko we Wrocławiu, od niedawna także w Wałbrzychu. Więcej informacji:
https://www.malibracia.org.pl/

Seniorko! Seniorze!

Czujesz się samotny? Brakuje Ci rozmowy z drugim człowiekiem? Chcesz, by odwiedzał Cie regularnie wolontariusz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich?

Zadzwoń do nas i zapytaj o udział w Programie TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ

Tel.: 600 615 110 od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00.

Obchody z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Obchody z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 5 czerwca 2024

Spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza”, spotkanie otwarte ze znakomitą aktorką i ambasadorką Dobrej Woli UNICEFF w Polsce, akcje promocyjne na ulicach miasta i w miejskich autobusach, piknik rodzinny, gra terenowa, zabawa i konkursy – tak pracownicy wałbrzyskiego MOPS i rodziny zastępcze świętowali Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to niezwykle ważne święto dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Pracownicy ośrodka każdego roku planują w wyjątkowy sposób podziękować rodzinom zastępczym za ich codzienną pracę, ogromną troskę oraz chęć pomocy swoim podopiecznym.

– W Wałbrzychu mamy niemal 300 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których przebywa pół tysiąca dzieci – mówi Magdalena Stefańska, dyrektor wałbrzyskiego MOPS. – To są niezwykli ludzie, którzy codziennie ratują dziecięce światy i ich marzenia. Dla nas są Bohaterami, choć nie lubią, kiedy tak ich nazywamy – dodaje.

To święto jest doskonałą okazją również do tego, by przypomnieć mieszkańcom o niezwykle ważnej idei rodzicielstwa zastępczego i o tym, że nieustannie potrzebne są nowe rodziny zastępcze. W tym roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali kilkudniowe obchody z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Gościem specjalnym pierwszego dnia była znana aktorka filmowa i teatralna – Magdalena Różczka, która spotkała się z mieszkańcami Wałbrzycha w Teatrze Lalki i Aktora, aby porozmawiać o rodzicielstwie zastępczym. Magdalena Różczka należy do grona Ambasadorów Dobrej Woli UNICEF w Polsce działających na rzecz pomocy dzieciom, jest niezwykle zaangażowana w działalność społeczną i charytatywną. Ponadto jest prezeską Fundacji UKOCHANI wspierającej rodzicielstwo zastępcze.

– Czuję się głosem dzieci, które wołają o pomoc, a ich wołania nie słychać – podkreśla. – Jest wielka potrzeba w tym kraju, że dzieci potrzebują pomocy i my dorośli musimy poczuć współodpowiedzialność za to, żeby nie działa im się krzywda.

Aktorka spotkała się także z wałbrzyskimi rodzinami zastępczymi i przekazała im wyjątkowe upominki – książki „Gabi. A właśnie, że jest pięknie!”, przedstawiające historie dziewczynki, która odnalazła szczęście w rodzinnym domu dziecka.

– Nie każdy czuje się gotowy do takiego zadania, to jest bardzo trudna decyzja – podkreśla aktorka. – Najlepiej w takich momentach zadzwonić do fundacji, chociażby do mojej, czy do wałbrzyskiego MOPS, gdzie można zapytać jak zacząć, jak pomóc rodzinom zastępczym, jakie mają potrzeby. – Dziękuję Wam, że robicie coś tak trudnego i pięknego każdego dnia.

W ramach obchodów rodziny zastępcze zostały zaproszone do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na spektakl „Ania Zielonego Wzgórza” oraz na rodzinny piknik z wieloma atrakcjami (m.in. grą terenową, zajęciami zumby, jazdą konno, konkursami i zabawami z nagrodami). Od 1 czerwca mają także możliwość skorzystania ze specjalnego programu Wałbrzyskiej Karty Rodziny Zastępczej. To dodatkowe bonusy i upusty oferowane przez miejskie instytucje, muzea, teatry czy kluby sportowe.

Pracownicy wałbrzyskiego ośrodka zorganizowali także dni otwarte i spotkania z mieszkańcami w galerii handlowej, teatrze oraz w największych dzielnicach Wałbrzycha.

– Nie możemy zapominać o tym, że w wałbrzyskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych nadal 140 dzieci czeka na pomoc i nowy dom – mówi dyrektorka MOPS. – Zapraszamy każdego do rozmowy, jesteśmy na festynach, na imprezach sportowych, pracowników Działu Pieczy Zastępczej w zielonych koszulkach widać niemal wszędzie. To są sympatyczne osoby, które doradzą i odpowiedzą na wszystkie pytania. A co najważniejsze – podpowiedzą, jak można pomóc tym, którzy codziennie ratują małe dziecięce światy.

Więcej informacji o rodzicielstwie zastępczym oraz programie Wałbrzyskiej Karty Rodziny Zastępczej znajdą Państwo na stronie internetowej wałbrzyskiego MOPS (link: https://mops.walbrzych.pl/pl/piecza-zastepcza/) lub pod numerem telefonu: 74 664 08 47.

Kampania społeczna „Dołącz do nas – zostań rodziną zastępczą” została dofinansowana ze środków Fundacji EY.

 

Senior+ 2024

logo programu senior+ 16 kwietnia 2024
logo programu senior plus

Szanowni Państwo jest nam miło poinformować, że Gmina Wałbrzych w wyniku otwartego konkursu ofert uzyskała dofinansowanie na realizację zadania publicznego „Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+ z rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2024, edycja 2024.     

Celem niniejszego zadania publicznego jest zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ mieszczącego się w Wałbrzychu przy ul. Gen. W. Andersa 162a. (III piętro).   

Klub przeznaczony jest dla 20 osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60 lat i więcej, a jego misją jest integracja i aktywizacja społeczna oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych środowiska osób starszych w Gminie Wałbrzych, bez względu na płeć, wykształcenie, pełnosprawnych i niepełnosprawnych.   

Łączny koszt zadania publicznego to 185.717,12 zł, w tym środki z budżetu państwa 36.480,00 zł oraz wkład własny gminy 149.237,12 zł.   

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2024 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" DOFINANSOWANIE 36.480,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 185.717,12 zł

Projekt Subregionalny

Logo Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej 12 kwietnia 2024

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej realizuje projekt:

Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej”

w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Gminą Wałbrzych – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Projekt „Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej” ukierunkowany jest na reintegrację społeczną, zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego.

Celem głównym projektu jest przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ze względu na stan zdrowia lub stan zdrowia członków swoich rodzin są z tego wykluczone.

Cel zwiększy w okresie 01.03.2024 – 28.02.2026 dostępność na obszarze TPST o co najmniej 12 niestacjonarnych miejsc świadczenia usług społecznych dla minimum 90 osób wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, w tym osób, których bierność zawodowa wynika z konieczności opieki nad osobami zależnymi oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES).

Kryteria obowiązkowe:

 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (należąca do jednej z poniższych kategorii):

– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
– opiekunowie faktyczni osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

 • Osoby zamieszkujące subregion wałbrzyski objęty wsparciem FST (powiat wałbrzyski, Miasto Wałbrzych).

Kryteria premiujące:

 • Osoby lub rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
 • Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

Obszar realizacji projektu:
Subregion wałbrzyski.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

 • Diagnozy – realizowane w sposób zindywidualizowany, w zależności od potrzeb na poziomach podstawowych i pogłębionych, które będą definiować ścieżkę wsparcia odbiorców.
 • Usługi asystencji osobistej i opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu świadczone w społeczności lokalnej.
 • Usługi asystencji osobistej i opiekuńcze obejmujące wsparcie towarzyszące zwiększające szanse na niezależne życie.
 • Wsparcie dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej.

Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość:

 • Korzystania z usług asystencji osobistej i opiekuńczej, obejmujące wsparcie towarzyszące zwiększające szanse na niezależne życie.
 • Korzystania z usług wytchnieniowych, wsparcia dla opiekunów faktycznych.
 • Wsparcia asystenta i/lub opiekuna w codziennym funkcjonowaniu na samodzielne funkcjonowanie.
 • Wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i teleopieki.
 • Korzystania z usług wspierających budowanie aktywności i uczestniczenie w życiu lokalnym.

Projekt „Subregionalny system tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w sektorze usług społecznych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów ekonomii społecznej” jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Priorytet nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie nr 9.1 Transformacja społeczna

Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Całkowita wartość projektu: 4 960 516,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 3 968 516,80 zł

MOBILNY bilet okresowy

Bilet okresowy tańszy niż ulgowy, 1 przejazd, 1,30 zł przy 100 przejazdach miesięcznie 21 lutego 2024

Szybki i prosty zakup biletów przez zbiletem.pl

Zbiletem.pl to bardzo intuicyjna i prosta aplikacja do zakupu biletów jednorazowych i okresowych przez telefon. Koniec z szukaniem biletomatów, koniec z kolejkami do kas biletowych i kasowaniem biletów. Oszczędzasz czas, zyskujesz spokój i cieszysz się wygodą, bo Twój bilet czeka spokojnie w aplikacji.

Od czego zacząć?

Pobierz aplikację zbiletem.pl ze sklepu Play lub Appstore

Następnie zaloguj się do niej swoim numerem telefonu a po wpisaniu kodu SMS otrzymasz dostęp do całej bazy biletów, w tym w Wałbrzychu.

Jak kupić bilet jednorazowy?

Bardzo prosto! Wybierz swój bilet a następnie dogodną metodę płatności – portfel lub Blik. Po zakupie biletu – ląduje on na ekranie głównym i staje się od razu aktywny – nie musisz go nigdzie kasować. Najlepiej więc kupić bilet przed wejściem do autobusu czy tramwaju.

Na bilecie pojawi się informacja jak długo jest ważny a na kilka minut przed jego wygaśnięciem – aplikacja poinformuje Cię, że jego aktywność właśnie dobiega końca.

Czy mogę kupić bilet okresowy przez zbiletem.pl?

Jasne, że tak! Cały proces trwa kilka chwil, a dane jakie od Ciebie potrzebujemy to: adres mailowy i numer telefonu. Po uzupełnieniu danych, wybierz od kiedy Twój bilet ma być aktywny a następnie preferowaną metodę płatności. Twój bilet okresowy będzie czekał w aplikacji. Po wejściu w bilet zobaczysz kod QR, który jest niezbędny przy kontroli. Sprawdzisz także, jak długo bilet jest jeszcze ważny.

I już! Żadnych zbędnych formalności, żadnych reklam. Jeśli stawiasz na wygodę i funkcjonalność – zbiletem.pl to aplikacja stworzona dla Ciebie. Sprawdź sam, a jesteśmy pewni, że zostaniesz z nami na dłużej!

Zbiletem.pl to bardzo intuicyjna i prosta aplikacja do zakupu biletów jednorazowych i okresowych przez telefon. Oszczędzasz czas, zyskujesz spokój i cieszysz się wygodą, bo Twój bilet czeka spokojnie w aplikacji.

Wystarczy pobrać aplikację, zalogować się numerem telefonu i wybrać odpowiedni bilet.

Nie trać czasu na bilety papierowe, które szybko się gubią. Od tej pory masz swój prywatny biletomat w kieszeni, zawsze przy sobie!

Warsztaty “Świadome macierzyństwo”

Na plakacie widoczna jest informacja o planowanych warsztatach „Świadome Macierzyństwo” organizowanych przez Dział Wspierania Rodziny. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 5.02.2024r., o godz. 11.00 w CAL przy ul. Mickiewicza 26. Ponadto na plakacie zamieszczone zostały logo MOPS, Działu Wspierania Rodziny. 1 lutego 2024
Na plakacie widoczna jest informacja o planowanych warsztatach „Świadome Macierzyństwo” organizowanych przez Dział Wspierania Rodziny. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 5.02.2024r., o godz. 11.00 w CAL przy ul. Mickiewicza 26. Ponadto na plakacie zamieszczone zostały logo MOPS, Działu Wspierania Rodziny.

Pedagodzy Działu Wspierania Rodziny zapraszają rodziców oraz przyszłych rodziców na warsztaty „Świadome Macierzyństwo”. Pierwsze zajęcia odbędą się 05.02.2024r. O godz. 11.00 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26.

Ja i moje ciało

Dział Wspierania rodziny zaprasza na warsztat edukacyjny dla dzieci pt. „Ja i Moje Ciało”, zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku 6-9 lat w siedzibie Biblioteki pod Atlantami , dnia 24.01.2024 r. o godz. 11.00. Ponadto na plakacie zamieszczona została informacje o tym jakie dzieci nabędą umiejętności, numer telefonu do kontaktu, logo MOPS, logo Działu Wspierania Rodziny oraz Biblioteki pod Atlantami. 11 stycznia 2024
Dział Wspierania rodziny zaprasza na warsztat edukacyjny dla dzieci pt. „Ja i Moje Ciało”, zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku 6-9 lat w siedzibie Biblioteki pod Atlantami , dnia 24.01.2024 r. o godz. 11.00. Ponadto na plakacie zamieszczona została informacje o tym jakie dzieci nabędą umiejętności, numer telefonu do kontaktu, logo MOPS, logo Działu Wspierania Rodziny oraz Biblioteki pod Atlantami.

Dział Wspierania rodziny zaprasza na warsztat edukacyjny dla dzieci pt. „Ja i Moje Ciało”. Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku 6-9 lat w siedzibie Biblioteki pod Atlantami, dnia 24.01.2024 r. o godz. 11.00.

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

20 grudnia 2023

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

– wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,

– zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna

1. Świadczenie wspierające

Ww. ustawa o świadczeniu wspierającym (w skrócie u.ś.w.), wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności, natomiast przyznawanie i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie, na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela, zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła (w art. 43) również istotne zmiany w ustawie
o świadczeniach rodzinnych w zakresie świadczeń opiekuńczych: specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

a) specjalny zasiłek opiekuńczy

Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych. Szczegółowe informacje dotyczące przepisów przejściowych regulujących te kwestię opisane zostały w punkcie 3 niniejszej informacji.

b) świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Najważniejsze zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. – w tym nowe brzmienie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

– świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia (art. 17 ust. 1),

– uchylenie warunku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – oznacza to, że osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne,

– w konsekwencji uchylenia warunku rezygnacji/niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uchylono również art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli przepis uzależniający przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom od warunku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym.

– uchylenie art. 17 ust. 1a, czyli przepisu, który wskazywał kolejność osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

– uchylenie art. 17 ust. 1b, czyli przepisu warunkującego przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności,

– uchylenie negatywnej przesłanki uniemożliwiającej przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

Zmianie uległ również katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie
z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024r. będzie przysługiwać:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa powyżej w pkt 1-3, rodzinie zastępczej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka. Warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.

Uwaga: opisane wyżej, nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. nie dotyczą osób, które, na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych (w oparciu o przepis przejściowy – art. 63 u.ś.w.).

3. Przepisy przejściowe

Wprowadzając istotne zmiany w warunkach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchylając specjalny zasiłek opiekuńczy, ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza jednocześnie przepisy mające na celu pełną ochronę praw nabytych osób, które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2023 r. przepisach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Osoby te będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie
z dotychczasowymi przepisami. Prawo do pobierania tych świadczeń na zasadach dotychczasowych zostało uregulowane w art. 63 u.ś.w. Przepis ten przewidują, że:

– w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 63 ust. 1 u.ś.w.),

– osoby, którym przed 1 stycznia 2024 r., albo nawet po tej dacie, ale, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo do tych świadczeń nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane (art. 63 ust. 2 u.ś.w.),

– ww. osoby, zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy),

– prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach dotychczasowych przysługiwać będzie ww. osobom wymienionym w art. 63 ust. 1-2 u.ś.w. również po upływie okresu zasiłkowego na który prawo zostało przyznane (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (art. 63 ust. 4 u.ś.w.).

Uwaga: przepisy przejściowe o świadczeniu wspierającym wprowadzają również dodatkową, negatywną przesłankę, która przewiduje, że świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 6 u.ś.w.). W konsekwencji tego przepisu wprowadzone zostały także przepisy proceduralne określające:

– zawieszenie postępowania o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna do czasu rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w sytuacji gdy osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Następnie ustalenie prawa do ww. świadczeń w wyniku podjęcia zawieszonego postępowania następuje po dokonaniu przez ZUS rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 7-8 u.ś.w.).

– zawieszenie wypłaty przyznanego już świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek
o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli nadal osoba spełnia warunki określone w brzmieniu dotychczasowym (art. 63 ust. 9-10 u.ś.w.).

– uznanie za nienależnie pobrane świadczenia: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, wypłaconego opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.

WAŻNE INFORMACJE

– świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna nie przysługują opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające

– złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,

– świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne) będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą
z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia, natomiast osoba z niepełnosprawnościami nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego,

– osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów

– w przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego

– świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane/wypłacone opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranymi podlegającym zwrotowi wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun

– osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna

Ponad 100 osób dołączyło do Happeningu „BIAŁEJ WSTĄŻKI”.

Happening „BIAŁEJ WSTĄŻKI” w ramach międzynarodowej kampanii "16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Ze Względu Na Płeć” 8 grudnia 2023

Chcemy Mocy, nie przemocy!
Stop przemocy!
Przejdź na dobrą stronę mocy!
Wyśmiewanie to też przemoc!
Nie karm trolla!
Stosując przemoc okazujesz niemoc!
Nie wybuchaj! Kochaj, słuchaj.
Kochaj, szanuj, nie krzywdź!

Takie hasła towarzyszyły nam podczas marszu „Białej wstążki”, który odbył się 7 grudnia 2023 r. Wydarzenie jest ważnym elementem międzynarodowej kampanii “16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Ze Względu Na Płeć”, którą tut. ośrodek realizuje każdego roku.

Do happeningu dołączyło ponad 100 osób. Pracownicy, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, dzieci, młodzież, osoby starsze – każdy głośno wyraził swój sprzeciw wobec przemocy i solidarność z osobami doświadczającymi przemocy.

Uczestnicy prezentowali hasła antyprzemocowe, mieli okazję wysłuchać także kilkuminutowych wystąpień na temat rodzajów przemocy oraz sposobów radzenia sobie z przemocą.

Udział w Happeningu był SPRZECIWEM wobec przemocy, a także osobistym zobowiązaniem, że ZAWSZE będziemy się jej przeciwstawiać – reagując i podejmując stosowne działania.

Międzynarodowa kampania “16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Ze Względu Na Płeć” rozpoczęła się 25 listopada, a kończy 10 grudnia. Początkowa i końcowa data są kluczowe dla tej kampanii.

25 listopada to Międzynarodowy Dzień Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Organizatorem happeningu jest Dział Profilaktyki przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Bądź uważny każdego dnia!
Słuchaj, rozglądaj się, reaguj!
Jeżeli potrzebujesz pomocy lub chcesz komuś pomóc – zadzwoń!
– tel. 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży; całodobowy
– lub tel. 74 64 58 655 – telefon do specjalistów MOPS

Relacja z Dziennik Wałbrzych

Skip to content