16 Dni Przeciwdziałania Przemocy

W okresie od 25 listopada do 2 grudnia 2019 roku, realizowaliśmy działania skupione wokół międzynarodowych obchodów „16 Dni Przeciwdziałania Przemocy”.

Dział Profilaktyki naszego Ośrodka przygotował w tym czasie projekcję filmu wraz z dyskusją, wykład o tematyce przeciwdziałania przemocy oraz happening Kampanii „Biała Wstążka”, w którym wzięli udział pracownicy MOPS, mieszkańcy Schroniska dla Osób Bezdomnych oraz dzieci z Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego.

Happening i bransoletki z symbolem białej wstążeczki oraz hasłami antyprzemocowymi, są formą sprzeciwu okazywanym na każdy rodzaj przejawianej przemocy – domowej, rówieśniczej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej i fizycznej – przemocy bez względu na płeć, wiek, status społeczny. Obowiązkiem każdego człowieka jest reagować na przemoc, a dzięki bransoletkom może to robić każdego dnia, tym samym solidaryzować się z osobami, które tej przemocy doświadczają.

Skip to content