Baza teleadresowa lokalnych instytucji pomocowych:

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy
ul. Kilińskiego 1
tel. 74/66-40- 841
Od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 – 15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1
tel .74/66-40-800
infolinia od poniedziałku do niedzieli od 7.30 – 19.00

Dział Profilaktyki MOPS
ul. Mickiewicza 26
tel.74-64-58-655
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia https://sow.walbrzych.pl/oferta/
ul. Ogrodowa 2
Tel. 74-84-08-296
Tel. 515-296-109
tel. całodobowy
ośrodek zapewnia schronienie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Ogrodowa 2a
Tel. 785-789-842
tel. całodobowy
ośrodek zapewnia schronienie

Policja
tel.112
całodobowo
tel.74-84-20-288

Baza teleadresowa ogólnopolskich instytucji pomocowych:

Niebieska Linia
Tel. 800 120 002
Tel. całodobowy

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Tel 116 111
Tel. całodobowy

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 121 212
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 20.00Skip to content