Bezpieczna kwarantanna – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Baza teleadresowa lokalnych instytucji pomocowych:

1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kilińskiego 1

tel .74 66 40 800

infolinia od poniedziałku do niedzieli od 7.30 – 19.00

2

Dział Profilaktyki

ul. Mickiewicza 26

tel. 74 64 58 655

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

3

Dział Profilaktyki

ul. Grota Roweckiego 3

tel. 74 66 49 470/471

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

4

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

ul. Ogrodowa 2

tel. 74 840 82 96

 

tel. 515 296 109

tel. całodobowy

5

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Ogrodowa 2a

tel. 785 789 842

tel. całodobowy

6

Policja

tel. 112

całodobowo

tel. 74 842 02 88

 

 

Baza teleadresowa ogólnopolskich instytucji pomocowych:

1

Niebieska Linia

tel. 800 120 002

tel. całodobowy

2

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

tel. 116 111

tel. całodobowy

3

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 121 212

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-20:00


Osobisty_plan_awaryjny_poradnik


Czy to czego doświadczam, to przemoc?

Wprowadzenie obostrzeń spowodowanych pandemią sprawia, że spędzamy więcej czasu w domu. Sytuacja ta występuje w całej Polsce i jak każda istotna zmiana ma wpływ na nasze funkcjonowanie.

Całodobowe przebywanie wszystkich domowników na ograniczonej powierzchni powoduje wzrost napięcia, nerwowość we wzajemnych relacjach. Ludzie są podenerwowani i zestresowani, zaczynają gwałtownie reagować na proste sytuacje życia codziennego. I tu rodzi się wątpliwość: czy to przejściowa reakcja na trudne warunki, czy też zaczyna się dziać coś poważniejszego? Niestety, obecna przymusowa izolacja ma duży wpływ na zwiększenie częstotliwości występowania przemocy domowej. Czymże ona jest?

Najczęściej słyszymy o przemocy fizycznej, w której jedna osoba wykorzystuje swą siłę fizyczną wobec drugiej.. Jest to nie tylko bicie, ale także szarpanie, popychanie, potrząsanie, kopanie, policzkowanie, szarpanie za włosy, drapanie, plucie, rzucanie przedmiotami, wykręcanie rąk, duszenie, przypalanie papierosem, zadawanie ran Zwłaszcza, jeśli jedna z osób jest stroną silniejszą, ma przewagę fizyczną. Przemocą jest np. szarpanie dziecka przez osobę dorosłą, popychanie partnerki przez partnera czyli wszędzie tam, gdzie używana jest siła fizyczna, aby zmusić stronę przeciwną do uległości.

Przemoc seksualna natomiast polega na zmuszeniu drugiej osoby do podjęcia aktywności seksualnej czy pewnych praktyk seksualnych, wbrew jej woli, zarówno przy użyciu siły fizycznej, jak i np. szantażu emocjonalnego. Ta forma przemocy jest zgłaszana i rozpoznawana sporadycznie, głównie ze względu na wstyd osoby, która pada jej ofiarą.

Istnieje również przemoc psychiczna, w której wykorzystywana jest przewaga, ale nie fizyczną. W przypadku przemocy emocjonalnej dochodzi do zadawania cierpienia psychicznego przez to, że ktoś jest poniżany, obrażany. Mówi prawdziwe bądź nieprawdziwe rzeczy po to, aby zadać drugiej osobie cierpienie np. podczas kłótni małżonków. Przejawami tego rodzaju przemocy są także: wyśmiewanie, groźby, zawstydzanie, wyzywanie, upokarzanie, obwinianie (także za przemoc), krytyka, manipulowanie poczuciem winy, wmawianie choroby psychicznej, narzucanie własnych sądów,kontrola i ograniczanie kontaktów z rodziną oraz znajomymi.

Często kłótniom rodziców przyglądają się dzieci, o ile same nie uczestniczą w tych kłótniach. Jest to dla nich duża trauma, zwłaszcza że nie mają szansy, aby ktoś z zewnątrz zauważył ich krzywdę. Strach, ból i łzy pozostaną w „czterech ścianach”, gdyż zgodnie z wytycznymi nie należy opuszczać domu bez wyraźnej potrzeby.

Co zatem zrobić, gdy podejrzewamy, ze w najbliższym otoczeniu może dochodzić do przemocy? Telefon na policję czy do innych instytucji pomocowych z informacją o niepokojących odgłosach dobiegających zza ściany, częstych krzykach i płaczu dzieci, może być sygnałem ratującym zdrowie i życie.

Podstawą jest przerwanie milczenia. Przemoc może ustać tylko wtedy, gdy wyjdzie poza wspomniane wyżej „cztery ściany”. Przemoc jest w naszym kraju karana !

Gdzie zatem można zadzwonić? Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem warto skorzystać z telefonów informacyjnych lub zaufania. Są to np. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 801 12 00 02, Dział Profilaktyki MOPS 74/645-86-55, 74/664-94-70

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia należy zawiadomić policję (numery telefonów 997 lub 112 z telefonów komórkowych).

Nie bądź bierny – reaguj ! Jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Skip to content