„Bezpieczny Senior” w dzielnicy Biały Kamień

W dniu 04.11.2021r. w dzielnicy Biały Kamień odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z mieszkańcami pn. „Bezpieczny Senior”. Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Biblioteką pod Atlantami, w siedzibie filii nr 6. Osobą prowadzącą zajęcia był funkcjonariusz policji z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Celem spotkania było przeciwdziałanie oszustwom tzw. metodami na „policjanta” i „wnuczka” oraz kradzieżom dokonywanym przez internet. Zostały przedstawione sposoby rozpoznawania i zapobiegania wykorzystywania osób starszych w tego rodzaju przestępstwach.

Zaprezentowane materiały szkoleniowe oraz bardzo szczegółowa wiedza praktyczna i doświadczenia w ramach studium przypadków, niewątpliwie przyczyniły się do podniesienia poziomu świadomości uczestników. Spotkanie w sposób istotny wpłynie na ograniczenie występowania problemu w środowisku lokalnym.

Organizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Zespół Pracy Socjalnej nr 2.

Skip to content