Profilaktyka dzieci i młodzieży cz. II

20 listopada 2018

25 października 2018 roku odbyła się kolejna debata organizowana przez Dział Profilaktyki, pn. „ Porozmawiajmy o profilaktyce dzieci i młodzieży cz. II – przedstawienie i wdrożenie rekomendowanego programu profilaktycznego realizowanego na terenie miasta Wałbrzycha”, adresowana do dyrektorów i pedagogów wałbrzyskich szkół, policji, kuratorów sądowych oraz pracowników socjalnych.

Spotkanie było okazją do przedstawienia niezwykle istotnych zagadnień związanych z prowadzoną działalnością profilaktyczną na terenie naszego miasta. Podczas konferencji przedstawione zostały założenia rekomendowanego programu profilaktycznego FreD goes net. Zaproszeni przedstawiciele instytucji zostali zaproszeni do zawarcia porozumień dotyczących współpracy w ramach Programu FreD goes net – co przyczyni się do wzbogacenia oferty profilaktycznej naszego miasta.

Program FreD goes net jest rekomendowanym programem wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów.  Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego. Warsztaty będą prowadzone w sposób cykliczny przez terapeutę uzależnień.

Skip to content