Druga tura projektu „Nasze dzieci”

Od 1 sierpnia 2018 r. trwa druga tura projektu „Nasze dzieci” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W ramach projektu realizowane są między innymi warsztaty socjoterapeutyczne dla dwóch grup wiekowych – dzieci do 15 r. ż. oraz grupy młodzieży w wieku 15-17 lat. W ramach zajęć prowadzone są działania mające na celu pobudzenie kreatywności, rozwój funkcji poznawczych oraz nabycie umiejętności współpracy w grupie.

Skip to content