Działania o charakterze zdrowotnym-zajęcia ruchowe usprawniające psychoruchowo osoby niepełnosprawne

W ramach realizowanych działań w projekcie ” Aktywny start „ osoby niepełnosprawne skorzystały z zajęć ruchowych, prowadzonych przez panią rehabilitantkę, które są najlepszą formą podnoszenia sprawności psychofizycznej. Forma zajęć sportowych i rekreacyjnych, w których uczestnicy projektu brali udział miały na celu podniesienie wydolności układu krążenia, przemiany materii, wzmocnienie narządów ruchu, kształtowania postawy ciała i rozwijania wiary we własne siły.

Skip to content