Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świętował Dzień Pracownika Socjalnego. W uroczystości zorganizowanej dla uczczenia tego wyjątkowego święta wzięli udział znamienici goście, m.in. Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan dr Roman Szełemej, Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pan Zygmunt Nowaczyk oraz przedstawiciele wałbrzyskich placówek i instytucji. Podczas uroczystości Zastępca Dyrektora MOPS Pan Krzysztof Czajaza prezentował garść informacji o działalności Ośrodka.Pracownicy socjalni, Asystenci rodziny i Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zaprezentowali zaproszonym gościom, czym zajmują się na co dzień, przedstawili zadania i cele swojej pracy.Uroczystość uświetniły występy dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego oraz Placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Była to także okazja do nagrodzenia najbardziej zasłużonych pracowników MOPS. Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pan Zygmunt Nowaczyk wręczył wyróżnionym pracownikom nagrody i kwiaty.

Skip to content