Jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł dla ukraińskich uchodźców

Одноразова допомога українським біженцям у розмірі 300 злотих

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu розпочав прийом заяв від українських біженців на виплату одноразової допомоги у розмірі 300 злотих. Заявки можна подати у відділі обслуговування клієнтів за адресою:
Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1.
Години прийому заявoк:
з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00 год.

Ви громадянин України і прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями у Вашій країні?
Ви можете отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 злотих на покриття найневідкладніших витрат.
Взнайте, як це зробити.

Як це здійснити:
Ви можете отримати 300 злотих. Ви можете використати ці гроші на проживання, зокрема, на покриття таких витрат: харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, плата за житло.

Хто може одержати:
Кожен громадянин/громадянка України, який/яка:
легально в’їхав/ла на територію Польщі безпосередньо з території України після 24 лютого 2022 року,
заявляє про намір залишитися на території нашої країни,
внесений/а до реєстру PESEL.

Що потрібно підготувати:
Дані, необхідні для заповнення заяви:
ім’я (імена) i прізвище,
дата народження,
громадянство,
стать,
вид, серія та номер документа, за яким перетинається кордон,
інформацію стосовно дати в’їзду на територію РП,
адреса перебування,
контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти – якщо вони у Вас є;
номер PESEL.

Що треба зробити:
Заповніть заяву (детальніше див. Що потрібно підготувати) та поставте підпис.
Допомога буде зарахована на Ваш банківський рахунок, щойно Ваша заява буде оброблена.
Зауважимо, що заява від імені дитини подається батьками, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично здійснює опіку над дитиною.

Скільки Ви можете отримати:
300 зл на особу.

Куди подавати заяву:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczął przyjmowanie wniosków uchodźców ukraińskich o jednorazowy zasiłek w wysokości 300 zł. Wnioski można składać do działu obsługi klienta pod adresem:
Wałbrzych, ul. Kilińskiego 1.
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku od 08:00 do 15:00

Czy jesteś obywatelem Ukrainy i przyjechałeś do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Twoim kraju?
Możesz otrzymać jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 zł na pokrycie najpilniejszych wydatków. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak to zrobić:
Dostaniesz 300 zł. Pieniądze te możesz przeznaczyć na zakwaterowanie, w szczególności na pokrycie następujących kosztów: jedzenie, odzież, obuwie, produkty higieny osobistej, płace mieszkaniowe.

Kto może otrzymać:
Każdy obywatel Ukrainy, który:
legalnie wjechały na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r.,
deklaruje chęć pozostania w naszym kraju,
wpisany do rejestru PESEL.

Co przygotować:
Dane wymagane do wypełnienia wniosku:
imię (imiona) i nazwisko,
data urodzenia,
obywatelstwo,
płeć,
rodzaj,
serię i numer dokumentu przekraczającego granicę,
informację o dacie wjazdu na terytorium RP,
adres zamieszkania,
dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres e-mail – jeśli taki posiadasz,
numer PESEL.

Co robić:
Wypełnij wniosek (szczegóły – zobacz, co musisz przygotować) i podpisz go.
Pomoc zostanie przelana na Twoje konto bankowe, gdy tylko Twój wniosek zostanie rozpatrzony.
Należy pamiętać, że wniosek w imieniu dziecka składa rodzic, tymczasowy opiekun lub osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem.

Ile możesz uzyskać:
300 zł od osoby.

Gdzie złożyć wniosek:
Miejski Ośrodek Społecznej w Wałbrzychu

Skip to content