Kampania “16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy Ze Względu Na Płeć”

25 listopada rozpoczyna się międzynarodowa kampania ” 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Ze Względu Na Płeć” i, która trwa do 10 grudnia.

Początkowa i końcowa data są kluczowe dla tej kampanii.

25 listopada to Międzynarodowy Dzień Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

W ten symboliczny sposób zaznaczony jest związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka, by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet (i nie tylko) jest pogwałceniem praw człowieka.

Wspólnym celem wszystkich organizacji na całym świecie zaangażowanych w kampanię 16 Dni Akcji jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc jest pogwałceniem praw człowieka

  • przeciwstawianie się przemocy

  • reagowanie na przemoc

  • udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy

  • wspieranie lokalnych struktur o charakterze pomocowym w tworzeniu systemu pomocy i wsparcia

  • tworzenie lokalnych kampanii społecznych

Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Profilaktyki włącza się w realizację kampanii 16 Dni Akcji i zaprasza do uczestniczenia w Happeningu Białej Wstążki, który odbędzie się 8 grudnia 2022 r o godz. 15:00.

Spotykamy się w wałbrzyskim Rynku, by ulicami Śródmieścia rozdawać mieszkańcom Wałbrzycha silikonowe bransoletki z motywem białej wstążki.

Dołącz do nas. Przygotuj hasło antyprzemocowe. Okaż swój sprzeciw na przemoc. Bądź solidarny z osobami doświadczającymi przemocy.

 

zdjęcie przedstawia leżące na sobie dłonie w geście solidarności i przynależności, na tle których znajduje się napis: Kampania 16 Dni Przeciwko Przemocy. Wyraź z nami swój sprzeciw przeciwko przemocy podczas Happeningu. Start 8 grudnia 2022 r. w wałbrzyskim Rynku. Organizator Dział Profilaktyki MOPS. ul. Mickiewicza 26 tel. 74 645 86 55
Skip to content