Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przyłącza się do apelu o pozostanie w domach!

Aby jednak umilić czas narodowej kwarantanny, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literackim dla dzieci i młodzieży pt. „Bezpieczeństwo i higiena w walce z koronawirusem”,który zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej.


REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

pt. “Bezpieczeństwo i higiena w walce z koronawirusem”

§ 1 Cele Konkursu

 1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do profilaktyki związanej z zachowaniem bezpieczeństwa w okresie COVID-19.
 2. Skierowanie uwagi dzieci i ich rodziców na zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu od czasu pojawienia się epidemii.
 3. Promocja wspólnego spędzania czasu podczas domowej kwarantanny.
 4. Rozwój umiejętności literackich wśród dzieci i młodzieży.

§ 2 Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie miasta Wałbrzych w dwóch kategoriach wiekowych:
 • dzieci od 7 do 11 lat
 • dzieci od 12 do 16 lat
 1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być wierszami własnymi.
 2. Wiersz powinien składać się z minimum dwóch zwrotek, każda zwrotka musi posiadać cztery wersy. Tematyka prac powinna obejmować zalety wynikające z noszenia maseczek ochronnych, stosowania zasad bezpieczeństwa związanego z pandemią koronawirusa.
 3. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych, zwany dalej Administratorem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej mops.walbrzych.pl
 4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy.
 5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej mops.walbrzych.pl
 6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 3 Ocena prac konkursowych

 1. Prace konkursowe należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, podać wiek oraz przesłać drogą elektroniczną w tytule wpisując hasło “Konkurs” do dnia 29 maja 2020r. na adres e-mail: konkurs@mops.walbrzych.pl
 2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora rozstrzygnie konkurs w dniu 1 czerwca 2020r. Wyłaniając trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1 czerwca 2020r.
 3. Prace, które wygrały oraz zostały wyróżnione zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, a laureaci zostaną nagrodzeni.
 4. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione drogą elektroniczną o wynikach Konkursu.
Skip to content