Koronawirus SARS-CoV-2- zalecane środki ostrożności

Apelujemy:

 • o ograniczenie wizyt w MOPS do niezbędnego minimum
 • załatwianie spraw telefonicznie lub w formie elektronicznej

Przypominamy o zaleceniach sanitarnych:

 • o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekowaniu!
 • unikaniu dotykania oczu, nosa i ust! – dotykanie zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie,
 • regularnym myciu i dezynfekowaniu powierzchni dotykowych, w tym telefonów komórkowych,
 • zachowaniu bezpiecznej odległości od rozmówcy – co najmniej 1-1,5 metra!
 • stosowaniu zasad ochrony podczas kichania i kaszlu – zakrywaniu nosa i ust zgiętym łokciem lub chusteczką, którą jak najszybciej należy wyrzucić, a ręce umyć lub zdezynfekować,
 • zdrowym odżywianiu i nawadnianiu organizmu – jedzeniu warzyw i owoców oraz piciu ok. 2 litrów płynów.

Unikajmy:

 • zatłoczonych miejsc publicznych!
 • bezwzględnie unikajmy kontaktu z osobami chorymi w szczególności ze strony układu oddechowego!

Pamiętajmy:

 • o samotnych osobach starszych i innych osobach o obniżonej odporności!
 • jeżeli nie musisz nie wychodź z domu!

Profesjonalne pomaganie nie może opierać się na intuicji i dobrych intencjach, a powinno być oparte na działaniu metodycznym, profesjonalnie przygotowanym i bezpiecznym. Działajmy z rozwagą i zachowaniem zalecanych środków ostrożności.

Skip to content