Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy – II edycja

W ramach działań w projekcie „Aktywny start”, uczestnicy projektu wzięli udział w kursie -uprawnienia elektryczne do 1 kV zawodowych umożliwiających podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy.

 

 

Skip to content