Lokalny system wsparcia seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w ramach działań związanych z Korpusem Wsparcia Seniorów, podpisał porozumienie dotyczące współpracy ze Stowarzyszeniem mali bracia Ubogich.

Polskie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich jest członkiem Międzynarodowej Federacji mali bracia Ubogich – International Federation of the little brothers of the Poor. W Polsce działa od 20 lat, obecnie w 10 miastach: Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Świdniku, Gnieźnie, Pruszkowie, Tarnowie.

Stowarzyszenie realizuje Program „OBECNOŚĆ” to zorganizowany wolontariat towarzyszący, polegający na regularnych odwiedzinach wolontariuszy w domach osamotnionych seniorów. W Programie biorą udział wolontariusze, którzy każdego dnia dają podopiecznym oparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Do udziału w Programie Stowarzyszenie rekrutuje wolontariuszy. Każdy z nich jest przydzielony do jednego podopiecznego, którego regularnie odwiedza. W ten sposób tworzą się więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaźnie na wiele lat.

Wolontariusze odwiedzają  podopiecznych regularnie min. raz w tygodniu
na min. 2 godziny. Wizyty upływają na rozmowach, wspólnym słuchaniu muzyki lub wspólnym wyjściu na spacer – czyli odwiedziny wyglądają tak, jak zwykle wyglądają odwiedziny przyjaciół lub spotkania towarzyskie. Wolontariusz może seniorowi czytać, mogą wspólnie realizować pasje czy zainteresowania, dzielić się nimi, zachęcać do poznawania siebie nawzajem. Celem odwiedzin nie jest wykonywanie czynności usługowych, typu zakupy, sprzątanie itp.

Obecnie Stowarzyszenie planuje wspierać seniorów żyjących w poczuciu osamotnienia w Wałbrzychu.

Zadzwoń i zapytaj o udział w Programie „TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ”

tel. 600 615 110.

Czekamy na telefony od poniedziałku do piątku w godz. 12-14

https://www.malibracia.org.pl/

https://www.malibracia.org.pl/20lat/

Skip to content