Miasto Wałbrzych wspiera osoby pow. 65 r.ż. !!!

W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania osobom w wieku pow. 65 r. ż w naszym mieście uchwalono program osłonowy „Korpus wsparcia seniorów na rok 2022”.
Program jest koordynowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).
W ramach programu przekazano 100 seniorom tzw. opaski bezpieczeństwa. Są to proste w obsłudze urządzenia, które przez całą dobę monitorują stan zdrowia użytkowników i przekazują zgłoszenia alarmowe do operatora teleopieki – np. w razie upadku albo zatrzymania akcji serca.

Skip to content