„Nasze dzieci” – warsztaty socjoterapeutyczne

W ramach zajęć z zakresu warsztatów socjoterapeutycznych w dniu 06.03.2019 r. grupa dzieci w wieku 15-17 lat udała się do kręgielni. Kręgle to prosta i przyjemna zabawa, a jej ogromną zaletą jest możliwość gry zarówno w pojedynkę, jak i w grupie. Zajęcia miały na celu integrację grupy, aktywizację społeczną, stworzenie możliwości do rozpoznania własnych zainteresowań oraz poznanie zasad zdrowej rywalizacji i współpracy w drużynie.

Skip to content