OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

OGŁOSZENIE  O  NABORZE   KANDYDATÓW   NA  STANOWISKO

PRACOWNIKA   SOCJALNEGO

W  MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W WAŁBRZYCHU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego. Wymagane wyższe wykształcenie na kierunku: pedagogika, socjologia, politologia psychologia (rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 roku), wykształcenie wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (zakończone do dnia 31.12.2013 roku) lub  studia ukończone na kierunku praca socjalna.

                Dokumenty: życiorys cv, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 w Sekretariacie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mops.walbrzych.pl z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2018 r.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 902 z późn. zm).

 

Kwestionariusz osobowy:

 

Skip to content