Podsumowanie kampanii WIDZĘ, SŁYSZĘ, REAGUJĘ i kampania BIAŁA WSTĄŻKA

W ramach obchodów 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet,Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zorganizował, we współpracy z Magdaleną Siwińską z Działu Wspierania Rodziny, warsztaty z samoobrony dla kobiet. Odbyło się 5 warsztatów dla 40 kobiet i 10 seniorów. Warsztaty odbywały się od 28 listopada do 6 grudnia w Centrum Aktywności Lokalnej. 8 grudnia w Centrum Handlowym Galeria Victoria odbyło się podsumowanie kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” połączone z Kampanią „ Biała Wstążka”. Przedstawiciele instytucji pomocowych tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział Profilaktyki i Dział Wspierania Rodziny), Straży Miejskiej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Kongresu Kobiet,rozdawali klientom Galerii silikonowe bransoletki z hasłami antyprzemocowymi oraz naklejki. Wałbrzyszanie mogli skorzystać z punktu konsultacyjnego, w którym specjaliści Działu Profilaktyki udzielali wyczerpujących porad i wręczali materiały informacyjno –edukacyjne. W tym samym punkcie dzieci i młodzież mogły wziąć udział w konkursie profilaktycznym i otrzymać atrakcyjne nagrody.

Zadaniem kampanii było wzmocnienie świadomości u jak najszerszej grupy odbiorców na przemoc oraz zbudować większą motywację do właściwego reagowania w sytuacji jej wystąpienia.

Skip to content