Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gmina Wałbrzych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przystępuje do realizacji:
Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Moduł I
Cel: zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie:
• wsparcie społeczne
• ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej
• wsparcie psychologiczne
• wsparcie w czynnościach dnia codziennego

Adresaci programu:
• Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Moduł II
Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
Adresaci programu:
• mieszkańcy Wałbrzycha
• osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
• prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Opis Usługi:
• udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
• sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;
• po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
Usługa będzie zrealizowana po otrzymaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu:
• z MOPS w Wałbrzychu nr telefonu: 74 664 09 00
• infolinia 22 505 11 11

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2022-rok
Informacja pochodzi ze strony: www.gov.pl

Skip to content