PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW DZIECI SIĘGAJĄCYCH PO ŚRODKI ODURZAJĄCE

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego dla rodziców dzieci sięgających po substancje psychoaktywne

Główne cele pracy punktu – to działania z zakresu:

profilaktyki uniwersalnej

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z narkotykami

 • udzielanie wsparcia

 • dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia

 • dostarczenie wiedzy na temat rodzaju narkotyków, działania i ich szkodliwości

 • dostarczenie wiedzy na temat rozpoznawania objawów świadczących o używaniu środków odurzających

 • promowanie trzeźwego stylu życia, działania edukacyjne oraz psychoedukacyjne

profilaktyki selektywnej

 • wstępna diagnoza uzależnienia

 • pomoc w interwencji wobec osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami

 • budowanie motywacji do podjęcia leczenia

 • dostarczanie informacji o sieci placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom z problemem narkotykowym

 • kierowanie do leczenia specjalistycznego

 • pomoc osobom współuzależnionym i funkcjonującym w otoczeniu osób używających substancji psychoaktywnych

Odbiorcami zadania są:

 • rodzice i opiekunowie

 • młodzież eksperymentująca

 • młodzież uzależniona

 • pedagodzy szkolni

Zapraszamy od wtorku do soboty

Dział Profilaktyki, w Centrum Aktywności Lokalnej,

przy ul. Mickiewicza 26 , II piętro pokój nr 9, tel. 74 645 86 55

wtorek, czwartek, piątek – 8.00- 15.30

środa – 8.00-17.30

terapeuta: Monika Wójtowicz

Wspólnie z terapeutą odnajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania:

 • Jak ochronić swoje dziecko przed narkotykami?
 • Jak zabezpieczyć dziecko przed chęcią brania narkotyków?
 • Co robić, jeżeli podejrzewasz, że dziecko sięga po narkotyki?
 • Jak się upewnić, że dziecko faktycznie zażywa narkotyki?
 • Co robić, jeśli Twoje dziecko jest uzależnione
Skip to content