Uroczyste otwarcie Klubu “Senior+”

W dniu 12 stycznia 2023 r. miało miejsce uroczyste otwarcie utworzonego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Klubu Senior+.

Klub mieści się w budynku Domu Seniora Biały Kamień przy ul. Andersa 162a w Wałbrzychu. Adresowany jest do mieszkańców miasta w wieku powyżej 60 lat, którzy już nie są czynni zawodowo, a chcieliby brać aktywny udział w życiu społecznym.

Łączny koszt inwestycji związany z utworzeniem placówki wyniósł 200 000 zł, w tym uzyskano środki z budżetu państwa w wysokości 160 000 zł, wkład własny Gminy to 40 000 zł.

Klub w swojej ofercie ma szereg zajęć aktywizujących o charakterze prozdrowotnym, edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym, rozmowy i spotkania z ciekawymi ludźmi z dziedzin m. in. kultury, nauki czy sztuki. W ramach działalności placówki udostępniona będzie dla seniorów infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także aktywizowanie i zaangażowanie uczestników w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Innowacją dla wałbrzyskich seniorów będzie możliwość skorzystania z terapii „Snoezelen”, której polska nazwa brzmi „Sala Doświadczania Świata”. Koncepcja Sali ma na celu wprowadzenie seniora w inny świat, taki w którym z jednej strony będzie poddany relaksacji, z drugiej zaś zostanie pobudzony do aktywności i działania. Tu poznawanie świata odbywa się poprzez wszystkie zmysły: słuch, wzrok, węch, smak, dotyk, tak jak w świecie naturalnym. Koncepcja Sali ma powodować zmniejszenia stanu apatii, skłonności do izolowania się od otoczenia, powrót do zdolności uczenia się nowego, poprawy pamięci i koncentracji, a przede wszystkim utrzymać seniora w dobrej kondycji psychicznej, w poczuciu szczęścia i zadowolenia.

Swoją obecnością w dniu otwarcia zaszczycili nas przedstawiciele wałbrzyskich władz, Rady Miejskiej Wałbrzycha, miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim duże grono seniorów. W czasie uroczystości Prezydent Wałbrzycha Pan dr Roman Szełemej wraz z Panią Bogumiłą Droś, uczestniczką Klubu „Senior+” dokonali symbolicznego przecięcie wstęgi i tym samym oficjalnie rozpoczęli działalność Klubu.

Osoby zainteresowane braniem udziału w działalności Klubu zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Panią Wioletą Kostiańczuk-Tulikowską tel. 883 375 788 lub osobiście w siedzibie Klubu przy ul. Andersa 162 a od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Skip to content