Warsztaty poradnictwo zawodowe

W dniach 25 kwietnia i 8 maja 2019 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej odbyły się warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego prowadzone przez asystenta rodziny z Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Przeprowadzone spotkanie miało charakter warsztatowy, zajęcia odbywały się w grupach, wykonano testy podnoszące samoświadomość uczestniczek.

Uczestnicy uczyli się jak prawidłowo napisać cv , jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Podnieśli posiadane umiejętności społeczne, uczyli się pracy w grupach. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy wykazywali się dużym zaangażowaniem.

Skip to content