Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

W ramach warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci oraz w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych prowadzone są zajęcia mające na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i rodzin zastępczych oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych .

Wspólnie wykonana praca kształtuje umiejętności współdziałania w zespole, wzbudza poczucie odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy oraz uwrażliwia na piękno sztuki i zjawisk społecznych.

Skip to content