Zima w mieście 2021

Zespół Pracy Socjalnej nr 4 MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci w wieku 6-10 lat ,,ZIMA W MIEŚCIE”-prace składamy do dnia 26.02.2021r. Techniki: -wyklejanki -kolaż -plastelina -modelina -ciastolina -malowanie farbami Jadą sanie, jadą, parska koń wesoło. Bałwan się uśmiecha, dzieci tańczą wkoło

CELE KONKURSU:

 • Rozbudzanie twórczej inwencji dzieci i ich kreatywności.

 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości.

 • Wyrażenia wrażliwości artystycznej oraz wykazania się aktywnością twórczą.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs będzie przebiegał w grupie wiekowej od 6 do 10 lat.

 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną np. wyklejanki, kolaż, płaskorzeźba, plastelina, modelina, ciastolina, malowanie farbami.

 • Maksymalny format pracy to 50 x 70 cm (minimum A 4).

 • Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

 • Na odwrocie każdej pracy należy trwale umieścić: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, telefon do opiekuna.

 • Prace można dostarczać osobiście lub zrobić zdjęcie pracy i wysłać na adres: konkurs@mops.walbrzych.pl z dopiskiem konkurs plastyczny ,,Zima w mieście”.

 • Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Zespołu Pracy Socjalnej nr 4

tel. 883-375-798

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 • Nadesłane prace będą oceniane w dniu 26 lutego 2021 roku pod względem kreatywności, techniki wykonania oraz ciekawej interpretacji.

 • Trzy wyróżnione prace zostaną nagrodzone drobnymi upominkami oraz umieszczone na stronie internetowej Ośrodka.

Skip to content