ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW

VII Wałbrzyskie Senioralia zwieńczone zostały rozstrzygnięciem Plebiscytu ANIOŁ WAŁBRZYSKICH SENIORÓW.

To wyjątkowe wyróżnienie otrzymała w 2019 r. Magdalena Stefańska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W br. statuetkę otrzymała Ewelina Dziedzic – zastępca kierownika Działu Wspierania Rodziny w MOPS. Wyróżnienie przyznawane jest osobom szczególnie aktywnym na rzecz wspierania Wałbrzyskich Seniorów.

Szacowna Kapituła Plebiscytu nagrodziła tytułem „Anioł Wałbrzyskich Seniorów” także grupę nieformalną “Przyjaciele z Wałbrzycha”, doceniając zaangażowanie wolontariuszy w pomoc na rzecz seniorów. Grupa #Przyjaciele z Wałbrzycha została zainicjowana przez tutejszy Ośrodek w październiku 2020 r. i obecnie tworzy ją 62 wolontariuszy, którzy wspierają Wałbrzyskich Seniorów, podejmują szereg inicjatyw mających na celu niesienie pomocy m.in. „Seniorzy piszą listy do świętego Mikołaja”, „Wielkanocna Kartka dla Seniora” oraz włączają się w działania podejmowane przez inne organizacje i instytucje na rzecz mieszkańców Wałbrzycha.

Serdecznie dziękujemy Szacownej Kapitule za przyznanie tak zaszczytnego tytułu i docenienie podejmowanych przez nas działań na rzecz Wałbrzyskich Seniorów.

Skip to content