Cykl zajęć „Warsztaty dla Rodziców”

W okresie od lutego do maja 2019 r. po raz kolejny odbywały się „Warsztaty dla Rodziców”. Spotkania prowadzone były przez pedagoga oraz asystentów rodziny z Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Nowatorskim rozwiązaniem było umożliwienie współprowadzenia zajęć osobom, które ukończyły pierwszą edycję warsztatów.

Celem warsztatów było podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców, którzy są objęci wsparciem asystentów rodziny. Zajęcia prowadzone były nowatorską metodą warsztatową, angażującą uczestników w proces edukacyjny. Podczas warsztatów uczestnicy pracowali metodą „burzy mózgów”, pracy w małych grupach, dyskusji, wcielali się w role rodziców i dzieci oraz brali udział w ćwiczeniach i zabawach dydaktycznych. Pomiędzy uczestnikami nawiązały się trwałe relacje, czego potwierdzeniem jest zawiązanie grupy samopomocowej.

Cykl warsztatowy obejmował dziesięć dwugodzinnych spotkań odbywających się raz w tygodniu. Tematyka spotkań: wyznaczanie granic w procesie wychowania; konstruktywne wyrażanie uczuć i emocji; sposoby zachęcania dzieci do współpracy i samodzielności; ponoszenie przez dzieci naturalnych konsekwencji zachowań sprzecznych z zasadami obowiązującymi w rodzinie; sposoby konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów w rodzinie, umiejętne stosowanie pochwał.

Zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród rodziców, którzy angażowali się w prowadzone zajęcia. Wielu uczestników Warsztatów dla Rodziców deklarowało zmianę w podejściu do wychowania dzieci.

Skip to content