Zakończenie warsztatów dla rodziców

W dniu 24.05.2019 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu odbyło się uroczyste zakończenie „Warsztatów dla rodziców”. Okolicznościowe dyplomy wręczane zostały uczestnikom zajęć przez panią Marzenę Kamińską, kierownika Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Celem warsztatów organizowanych w okresie od 13.02.2019 r. do 17.05.2019 r. było podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców, którzy są objęci wsparciem asystentów rodziny. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga oraz asystentów rodziny z Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nowatorską metodą angażującą uczestników w proces edukacyjny. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością wśród rodziców, pomiędzy uczestnikami nawiązały się trwałe relacje, czego potwierdzeniem jest zawiązanie grupy samopomocowej.

Skip to content