Działania ekologiczne w CWS

20.08.2019 r. na terenie Centrum Wsparcia Socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Ogrodowej 2a, odbyły się działania, w ramach kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”, mające na celu zadbanie o teren zielony. W pracach ogrodowych wzięły udział osoby będące pod opieką Centrum Wsparcia Socjalnego, dzieci uczęszczające na Świetlice Środowiskowe, pracownicy Centrum Wsparcia Socjalnego oraz Działu Profilaktyki. W wyznaczonych miejscach nasadzono około 150 krzewów. Podczas działań odbyły się pogadanki profilaktyczne w których wzięły udział dzieci oraz mieszkańcy Ośrodka. Inicjatywa miała na celu integracje osób, poszerzenie świadomości dotyczącej dbania o otoczenie oraz zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Skip to content