DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WAŁBRZYCHU

W dniu 15.09.2022 roku pracownicy Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestniczyli w zorganizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu Dniu Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem „Praca i pasja”.

Spotkanie podzielone było na dwa panele, w pierwszym specjaliści z ZUS, MOPS oraz Urzędu Miasta przedstawili swoje prelekcje dotyczące możliwości udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym. Przedstawiono zadania oraz programy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W drugim panelu pracownicy MOPS udzielali bezpośrednich informacji uczestnikom spotkania dotyczących wsparcia w zakresie rehabilitacji społecznej oraz realizowanych programów „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka Wytchnieniowa”.

Skip to content