Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na spot radiowy

Konkurs, organizowany w ramach projektu „Bezpieczny Parasol”, kierowany jest do uczniów z terenu Wałbrzycha w wieku od 11 do 17 lat.

Konkurs polega na stworzeniu spotu radiowego o tematyce przeciwdziałania przemocy.

Zwycięski spot zostanie wyemitowany w rozgłośni radiowej z terenu miasta Wałbrzycha a pierwsze trzy miejsca zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w konkursie są przyjmowane do 23.09.2022 r a prace konkursowe można dostarczać najpóźniej do 24.10.2022 r do Działu Profilaktyki w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. A. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu.

Szczegółowe wymagania dotyczące pracy konkursowej zawarte w załączniku.

Zapraszamy

Skip to content