Happening Biała Wstążka

W ramach Szesnastu Dni Przeciwdziałania Przemocy kolejny raz miał miejsce happening pn. „Biała Wstążka” Udział w happeningu oprócz pracowników MOPS (asystentów rodziny, pracowników socjalnych, pracowników Działu Profilaktyki) wzięły również dzieci uczęszczające do świetlic Placówek Wsparcia Dziennego, mając ze sobą przygotowane własnoręcznie hasła o tematyce antyprzemocowej. Uczestnicy happeningu przeszli ulicami miasta, prezentując slogany dotyczące profilaktyki w obszarze przemocy domowej a także rozdając mijanym przechodniom bransoletki z hasłami dotyczącymi tego zagadnienia. Jak co roku, happening „Biała Wstążka” spotkał się z bardzo życzliwym odbiorem mieszkańców miasta, którzy zauważając prezentowane hasła chętnie wyrażali swoją aprobatę dla poruszanej idei.

Skip to content