II Edycja programu ,,Wspieraj Seniora”. (infolinia: 22 505 11 11)

II Edycja programu ,,Wspieraj Seniora”.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłużyło realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał 2021 r. z możliwością wydłużenia jego realizacji.

Program adresowany jest do:

1. Seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19,

2. Osób poniżej 70. roku życia, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia, które niemają możliwości wsparcia ze strony bliskich i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior. Wolontariusze udzielają również pomocy w obszarze szczepień, tj. pomocy przy rejestracji.

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Wspieraj seniora Seniorze! Jeżeli jesteś osobą starszą i potrzebujesz pomocy w robieniu zakupów czy w odbiorze leków – Zadzwoń na specjalną infolinie: 22 505 11 11 lub pod numer telefonu: 74 664 09 00 *opłata zgodna z taryfą operatora. Zgłoś, że podjąłeś decyzję by dla bezpieczeństwa pozostać w domu. Powiedz – czego potrzebujesz? Razem pokonamy koronawirusa! Www.wspierajseniora.pl
Skip to content