Kolorowe podwórka

KOLOROWE PODWÓRKA – PODSUMOWANIE INICJATYW SĄSIEDZKICH

 

W dniu 24 października 2017 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczne działania podwórkowe. Wśród sukcesów, które wymienili mieszkańcy pojawiło się m.in: angażowanie się osób, które do tej pory nie przejawiali aktywności, dbałość
o efekty wspólnej pracy, zmiana wizualna podwórka. Dla organizatorów niewątpliwą wartością inicjatyw sąsiedzkich jest pozyskanie nowych partnerów do dalszej pracy lokalnej.

Spotkanie było również okazją by podziękować najbardziej aktywnych mieszkańcom wałbrzyskich podwórek, bez których i tym razem inicjatywy te nie mogłyby się odbyć. Dyplomy otrzymali także najbardziej zaangażowani pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 5. Podziękowania wręczał Zastępca Prezydenta Pan Zygmunt Nowaczyk wraz z radnym Piotrem Kwiatkowskim.

“Kolorowe podwórka” realizowane są przez Partnerstwo Lokalne na rzecz Śródmieścia Wałbrzycha pn. „Eπcentrum”, którego aktywnym członkiem jest nasz ośrodek.

Tegoroczne “Kolorowe podwórka” finansowanie były w ramach projektu pn: „Finansowe
i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-20120

 

„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy
dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy,zanim zobaczą je inni. ”
L.Eims

 

Skip to content