Konferencja „Diagnoza problemów społecznych na terenie miasta Wałbrzycha”

29 stycznia 2020 roku odbyła się konferencja poświęcona Diagnozie problemów społecznych, obejmująca takie zagadnienia jak przemoc i uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze), nikotyny oraz hazardu.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele oświaty, sądownictwa, policji, urzędu i pomocy społecznej.

Celem spotkania było przedstawienie raportu z badań, jakie zostały przeprowadzone wśród uczniów, ich rodziców oraz pełnoletnich mieszkańców Wałbrzycha, w okresie od lipca do listopada 2019 roku. Badania były anonimowe i dotyczyły m.in. używania substancji psychoaktywnych, nikotyny oraz doświadczeń związanych z przemocą

Diagnoza zostanie umieszczona na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którą każdy będzie mógł się zapoznać.

Skip to content