Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy.

W ramach działań w projekcie „Aktywny start”, uczestnicy projektu wzięli udział w dwóch kursach zawodowych umożliwiających podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy. Zrealizowane zostały kursy: Uprawnienia elektryczne do 1 kV i kurs komputerowy z egzaminem ECDL z obsługą kasy fiskalnej.

Skip to content