Ognisko profilaktyczne w ramach kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”

22 i 23 sierpnia odbyły się dwa ogniska profilaktyczne, w ramach kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”, połączone z zajęciami ekologiczno- przyrodniczymi prowadzonymi przez przedstawiciela Dolnośląskich Parków Krajobrazowych oraz pracowników Działu Profilaktyki. W wycieczce wzięły udział dzieci uczęszczające do Świetlic Środowiskowych. Program wycieczki obejmował terenowe zajęcia edukacyjne zakończone ogniskiem w Dolinie Różaneczników w Książańskim Parku Krajobrazowym. Podczas inicjatywy uczestnicy zapoznali się z nową ścieżką edukacyjną, zdobyli wiedzę dotyczącą przyrody, ekologii, oraz zagadnień związanych z przemocą oraz rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych.

Skip to content