„Nasze dzieci” – Terapia neurorozwoju

Zgodnie z założeniami projektu „Nasze dzieci” tutejszy Ośrodek podejmuje działania z zakresu terapii neurorozwoju. Zajęcia prowadzone są przy aktywnym udziale rodziców zastępczych i wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do prawidłowej realizacji terapii. Celem zajęć jest usprawnienie procesów sensoryczno-motorycznych u dzieci, bowiem brak dojrzałości w odbiorze bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych, w procesach równowagi i w schematach rozwoju motorycznego może skutkować trudnościami funkcjonalnymi. Prawidłowy rozwój w tym zakresie jest potrzebny do wykonywania takich czynności jak: rysowanie, pisanie, mówienie, liczenie. Wiele trudności szkolnych może być zatem zależna właśnie od niedojrzałości procesów neurorozwojowych.

Skip to content