“Nasze dzieci” Warsztaty socjoterapeutyczne

Dzieci w wieku do 15 roku życia w ramach warsztatów socjoterapeutycznych przygotowywały rysunki przedstawiające wiosnę. Zajęcia miały na celu wzajemne poznanie się i integrację grupy, tworzenie wspólnych prac, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz budowanie więzi opartej na życzliwości, dobroci i serdeczności.

Skip to content