„ Nasze dzieci” Zdefiniowanie umiejętności społecznych

Trening umiejętności i kompetencji społecznych to zajęcia prowadzone dla młodzieży w wieku 15- 17 lat w ramach projektu „ Nasze dzieci”. Zajęcia mają na celu zdefiniowanie umiejętności społecznych oraz ich zastosowanie w codziennym życiu poprzez trafne spostrzeganie innych, ich przeżyć oraz intencji podczas działania, rozumienie i prawidłową ocenę sytuacji społecznych, wrażliwość emocjonalną, asertywność empatię, znajomość reguł społecznych, umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, umiejętności komunikacji i kooperacji z innymi osobami oraz nabycie umiejętności kierowania i kontrolowania emocji.

Skip to content