„Nasze dzieci” Warsztaty udzielania pierwszej pomocy

W dniu 25.03.2019r i 29.03.2019r. dzieci uczestniczące w projekcie „Nasze dzieci” wzięły udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Celem warsztatów było zdobycie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy, rozwój poczucia obowiązku niesienia pomocy, nabycie umiejętności pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem i presją czasu oraz przełamywanie wewnętrznych barier. Dzięki warsztatom dzieci będą umiały rozpoznać niebezpieczeństwo i wezwać pomoc, a przez programowi dostosowany do ich wieku i możliwości psychofizycznych będą w stanie udzielić pierwszej pomocy w prostych zdarzeniach.

Zajęcia zostały zrealizowane w ramach warsztatów socjoterapeutycznych.

Skip to content