“Nasze dzieci” Warsztaty z doradcą zawodowym

W ramach zajęć dla dzieci 15-17 lat realizowane są warsztaty z doradcą zawodowym. Dzieci uczestniczą także w wizytach studyjnych, które mają za zadanie zapoznanie uczestników projektu z funkcjonowaniem zakładów pracy, poznaniem specyfiki wybranego zawodu, zaznajomienie się z wymaganiami i niezbędnymi kwalifikacjami do pracy w danym miejscu pracy oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

Skip to content