“Nasze dzieci” Wolontariat

W dniu 14.06.2019 r. dzieci w wieku 15-17 lat uczestniczące w projekcie „Nasze dzieci” w ramach wolontariatu sprzątały pomieszczenia użytkowane jako świetlica miejska. Zajęcia tego typu pomagają kształtować odpowiedzialność, zaradność, wytrwałość, umiejętność planowania i sprawność, czyli przekonanie o tym, że wiele rzeczy w życiu człowieka zależy od niego samego. Ponadto ćwiczą motorykę dużą (odkurzanie, zamiatanie, mycie podłogi czy ścieranie stołu).

Skip to content