Nowa kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego

5 września 2023 roku, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej, wręczył powołania nowym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy społecznie realizują zadania wpisane w ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu, Prokuratury, Policji, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia. Na pierwszym posiedzeniu został wybrany Przewodniczący Zespołu i jego zastępca oraz opracowany został regulamin funkcjonowania Zespołu. Zespół będzie realizował zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej.

Skip to content