Nowe miejsce! Nowe Możliwości!

1 grudnia 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku Centrum Wsparcia Socjalnego w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 24a.

Dzięki inwestycji zwiększy się zakres usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Wałbrzycha oraz osób będących w kryzysie.

Centrum Wsparcia Socjalnego będzie obejmować m.in.:

  • noclegownię dla osób bezdomnych – nowa placówka zapewniająca tymczasowe miejsca noclegowe w porze wieczorowo-nocnej dla osób będących w kryzysie bezdomności (liczba miejsc: 10 dla kobiet, 20 dla mężczyzn);
  • łaźnię – nowa usługa skierowana dla osób, rodzin ubogich żyjących w warunkach substandardowych oraz osób będących w kryzysie bezdomności;
  • magazyn odzieży – nowa usługa celem wymiany zniszczonej odzieży na nadającą się do użytku;
  • schronisko dla bezdomnych mężczyzn – przeniesiona placówka z ul. Pocztowej 22. Celem zmiany lokalizacji jest poprawa standardu schroniska, jak również zwiększenie miejsc z 60 do 80 miejsc całodobowego pobytu;
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – przeniesiona placówka z ul. Ogrodowej 2a. Celem zmiany lokalizacji jest poprawa standardu ośrodka, jak również zwiększenie liczby miejsc z 30 na 40 miejsc całodobowego pobytu. Ośrodek przeznaczony jest dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu;
  • ogrzewalnię – placówkę interwencyjną dla osób w kryzysie bezdomności, w tym osób będących pod wpływem alkoholu.

Centrum Wsparcia Socjalnego stanowi ważny punkt na mapie naszego miasta.

Jeżeli znasz lub widzisz osobę, która potrzebuje pomocy – zadzwoń!

tel. całodobowy: 74 66 40 922

Skip to content