Otwarcie Ogrzewalni na sezon zimowy 2023/2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 24.11.2023 r. rozpoczyna swoją działalność Ogrzewalnia przy ul. Beethovena 1A.
Ogrzewalnia będzie czynna w godzinach od 19.00 do 7.00.
Telefon do dyżurujących opiekunów: 883 375 775

Ogrzewalnia to placówka interwencyjna działająca wyłącznie w okresie zimowym dla zabezpieczenia osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem placówki jest zapobieganie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym.

Skip to content