Profilaktyka podczas Dni Wałbrzycha

25 maja 2019 roku, podczas Dni Wałbrzycha odbywających się na terenie Centrum Nauki i Sztuki – Stara Kopalnia, pracownicy Działu Profilaktyki realizowali działania profilaktyczne kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Odbywały się konsultacje indywidualne, krótkie pogadanki edukacyjne, szybkie konkursy w temacie uzależnień i przemocy, za które można było otrzymać nagrodę. Nie zabrakło informacji z zakresu dopalaczy, cyberprzemocy, czy kampanii przeciw pijanym kierowcom. Głównym zadaniem specjalistów działu jest informowanie i edukowanie mieszkańców Wałbrzycha w zakresie profilaktyki uniwersalnej o szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz o przemocy, a imprezy plenerowe, festyny, pikniki są dobrym miejscem, aby oprócz zabawy, przemycić nieco edukacji i promocji zdrowego stylu życia.

Skip to content